-    Atsiprašau, pone, - šūktelėjo gėlių pardavėjas praeiviui, - nupirkite šią puikią gėlių puokštę savo sužadėtinei.

-    Aš sužadėtinės neturiu, - atsakė praeivis.

-    Tai prašau pirkti gėlių savo žmonai.

-    Esu nevedęs.

-    Tai prašau, pone, nusipirkti kai ką žydinčio paminėti savo laimę.

-    Kokį baisų triukšmą kelia tie kaimyno vaikai. Staugia, kaip vilkai, - skundžiasi tarnaitė savo šeimininkei.

-    Bet tai mūsų vaikai, - aiškina šeimininkė, -mažieji brangučiai juk turi pasilinksminti ir pasidžiaugti.

Šefas sako savo darbininkui:

-    Ką gi, jūs darbo metu skaitote detektyvą?

-    Argi tokioje erzelynėje, šefe, įmanoma ką nors rimtesnio skaityti, - atsako darbininkas.

Aš esu iš tų žmonių, kurie nepratę daug kalbėti, - pareiškia naujas viršininkas.

-    Suprantu, - atsako pavaldinys, - aš taip pat esu vedęs.

Įmonės direktorius priima naują gražią sekretorę.

-    Jau trys vaikai! - kužda jam į ausį personalo skyriaus vadovas.

-    Ką, tokia jauna, o jau turi tris vaikus? -nustemba direktorius.

-    Ne ji, o jūs!

Holywoodo žvaigždė į savo kaimynės užklausimą, ar ji tikinti, kad skaičius 13 nešąs nelaimę, atsakė:

-    Nė kiek. Pavyzdžiui, mano tryliktasis vyras yra pats geriausias iš visų, su kokiais anksčiau teko gyventi.

Klientas klausia kirpėją:

-    Dėl ko jūs man visados pasakojate tokias baisias istorijas?

-    Man yra lengviau kirpti, kai visi Tamstos plaukai atsistoja ant galvos.

Kai sūnui sukako 20 metų, tėvas, išsitraukęs pakelį cigarečių, siūlo:

-    Imk, nuo dabar jau leidžiu tau rūkyti.

-    Ačiū, tėte, bet jau dveji metai, kai mečiau rūkyti.