Spausdinti

JEI PO AMŽIŲ KADA SKAUDŪS PANČIAI NUKRIS
IR VAIKAMS UŽTEKĖS NUSIBLAIVĘS DANGUS,
MŪSŲ KOVOS IR KANČIOS, BE RYTO NAKTIS
AR JIEMS BESUPRANTAMOS BUS?

KĄ MUMS ŽADA RYTOJUS? ... TIKĖK, JEI GALI!
NES IR KAIP BEGYVENT IR KENTĖT BE VILTIES?
RODOS, DIEVAS UŽMIRŠO
!... O ŽMONĖS MIELI,
PALAUK, IKI RANKĄ IŠTIES!

O TAČIAU MES, BE AŠARŲ JUNGĄ DIENOS
NEŠDAMI, BE NAKVYNĖS KELIAUJAME SAU,

AR MUMS AUDROS UŽKAUKS, AR KAS KELIĄ UŽSTOS,
AUKŠČIAUSIAS TARNAUJAME TAU!

MAIRONIS

O didis Dieve ir Tėve brangus,
Pastiprink žmogų silpną ir menką!
Tu pats surėdei, jog vien tik dangaus 
Jo begaliniams norams užtenka!

Maironis

Darbas...

Malda...

Susitelkimas...