Spausdinti

"Šią dieną sužinosite, kad ateis Viešpats ir mus išganys; o rytoj pamatysite Jį visoje garbėje", skaitoma Kalėdų vigilijos Mišiose. Šventąją naktį gimęs Kristus nėra tik švelnus, rausvas kūdikėlis. Jis atneša meilę ir kryžių. Netrukus Jis taps stebėtinai išmintingu berniuku, vėliautūkstančius patraukiančiu Mokytoju ir galopNukryžiuotuoju. Šitai neturime pamiršti, susirinkę prie prakartėlės. Jau pirmąją dieną po Kalėdų, Katalikų Bažnyčia savo liturgijoje prisimena kankinį šv. Steponą.

     Šeimoje išlaikykime lietuviškųjų Kūčių paprotį. Vakarienė, apgaubta ypatingos evangelinės rimties, pradedama Luko 2, 1-14 skaitymu. Seka plotkelės laužymas, simbolizuojąs Kristaus atėjimą mūsų tarpan. Pagal senąją tradiciją pasidalinkime Šventojo Vakaro nuotaika ir Kūčių vakariene su vienišais žmonėmis. Po vakarienės visi pasveikina gimusį Kūdikį, kuris prieš tai paguldomas į lig šiol tuščias ėdžias prie eglutės. Vaikai sugieda "Sveikas Jėzau, gimusis". Tik dabar išdalinamos dovanos, pirma priminus, kad joslyg šešėliai tos didžiosios dovanos žmonijaiJėzaus Kristaus.

Kalėdų laikotarpis liturgijoje švenčiamas dvi savaites. Išlikime pakilioje dvasioje per Kūdikėlio Apipiaustymo, Švč. Jėzaus Vardo, Švč. Šeimos ir Jėzaus Krikšto šventadienius.

Gintarė Ivaškienė