Moterys, susipažindamos, tuoj žiūri viena į kitą svarsty-damos, kuri geresnė ar gražesnė. Jos tuoj sprendžia, kaip pakeisti ar pataisyti blogus įpročius, papuošalus, eiseną ir t. t. Jos nori būti aukštesnės už kitas.

     Moteryse kartu atsiranda ir pavydas. Šito neturėtų būti, bet aš manau, kad kartais tai normalu. Man atrodo, kad vėliau gyvenime, ištekėjus, moters galvojimas pasikeičia. Tada ji nustoja lengtyniauti dėl kvailų dalykų ir žmonių.

Gailutė Rožėnaitė

     Daugiau vertinu mergaitę, kuri yra draugiška su kitom. Tačiau, būdama draugiška, ji pati gali su savo draugėmis konkuruoti, pvz. savo išvaizda, populiarumu, geru būdu. Tik kai konkuravimas yra iškreiptas iki kraštutinumo, jis tampa pavydu; vidiniu piktumu kenkia mergaitės charakteriui ir net suardo draugystę.

Antanas Rauchas

     Mergaitės turi daugiau pavydo negu ištekėjusios moterys, kurioms jau ne taip svarbu. Bet mergaitėms rūpi kiekvienas menkniekis: kaip ji berniukams ir kitiems pasirodys; ar jie manys, kad ji graži, ar negraži; ar ji populiari, ar ne. Jeigu mergaitė nėra pastebima, tai ji pradės garsiau kalbėti arba jos elgesys bus kaip mažo vaiko.

     Susitikus vyresnę mergaitę, jaunesnė visada pavydės, nes visi daugiau pastebi vyresnį žmogų; be to, vyresnė yra daugiau nepriklausoma ir jai daugiau leidžiama. O jaunesnė norėtų būti tokia pati ir per greitai užaugti.

Kristina Milmantaitė

     Pavydas ir konkurencija nėra to paties lygio sąvokos. Tiksliau tariant, pavydas išsivysto iš konkurencijos. Tai yra nesukontroliuotos konkurencijos jausmas, kuris parodo subrendimo stoką. Jį galima laikyti kraštutinumu.

     Mergaitei konkurencija yra daug aktualesnė negu šiaip moteriai. Tai veda ją į aštresnį galvojimą ir verčia spręsti esančias problemas. Moteryje susigyvenimas su savimi jau turi būti atsiektas — brendimo stadija jau turi būti praeita.

     Pavydu prarandamas konkurencijos tikslas. Todėl jis nėra sveikas reiškinys. Tačiau pati konkurencija, ypatingai moderniame pasaulyje, mergaitę veda į protinį bei emocinį subrendimą.

     Vadovaudamasis tomis mintimis, vertinu merginą, kuri konkuruoja, bet yra draugiška ir vertina kitas savo drauges. Nevertinu tos, kuri konkuruoja, bet kartu ir pavydi, nes pas ją sveikos konkurencijos sąvoka yra iškreipta ir praradus savo tikslą.

Romas Sakadolskis