Spausdinti

     Labiausiai medicininės pagalbos Amerikoje stinga vaikams ir paaugliams. Šioje srityje tas atradimų ir nepavejamos technikinės pažangos kraštas yra toli atsilikęs nuo Europos kraštų. Dabar, pavyzdžiui, naujagimių mirtingume Amerika stovi... 11-oje vietoje. Taigi, daug vaikų, dar neišvydę dienos šviesos, yra jau medicinos apleisti. Tiesa, dauguma jų yra negrų, puertorikiečių ar kitų neturtingųjų vaikai.

     Tačiau nepakankamai prižiūrimi ir viduriniosios socialinės - ekonominės grupės vaikai. Kol tėvai nepastebi kurio nors simptomo, tol neveda pas gydytoją. O kartais, net ir pastebėję, dar ilgai delsia. Todėl šiame krašte daug  silpnaregių, puskurčių ir protiniai atsilikusių vaikų, kurie iš tikro tokiais tapo tik dėl menkos, laiku nepastebėtos priežasties.

     Jaunuoliai taip pat labai retai tenueina pas gydytoją. Jie drovūs, o be to, pasiskundimas tėvams ar gydytojui kokiu skausmeliu, ar niežtėjimu, ar kuriuo kitu simptomu yra “lepšiška”. Taip ir įsibėgėja jų organizmuose įvairūs užkrėtimai ar funkciniai sutrikimai, o jau apie dantų sugedimą — nėra ko ir bekalbėti.

     Susirūpinusieji šiuo žemu jaunuolių sveikatingumo lygiu siūlo įvesti medicinos pagalbos “Medicare” programą nepasiturinčių tėvų vaikams.

Paruošė G. I.