ARŪNAS LIULEVIČIUS

     Ant stalo guli krūva žurnalų. Reklama. Rausvos lūpos šoka iš puslapio. Jos kviečia tave skristi į Graikiją. Pilietis su kariška berete kietai žvelgia į tave iš kito puslapio. Būk vyras! Drąsiai naudok naują kvepiantį odekoloną. Drėgnom lūpom mergaitė siūlo pirkti elektroninę skaičiavimo mašiną — "Nuostabiai gražiai sugebanti". Ant sekančio puslapio: spalvotos televizijos ekranas, kuriame didelėmis akimis blondinė siūlo prakąstą obuolį. Uždraustas vaisius... Automobilis — raudonas, aistringas — prie arklių lenktynių stadijono. Jį dekoruoja dvi mergytės. Sekančiam puslapy balti dantys ir raudonos lūpos kviečia ragauti kanadišką degtinę; už dviejų puslapių — vyną; už šešių — alų. Paskutinis viršelio puslapis — baltos rankos laiko vairą, spaudžia mašinos mygtukus.

* *  *

     Lytinio intereso panaudojimas reklamoje taip paplitęs, kad suaugęs jau nepastebi, kad romantika naudojama parduoti cigaretes, automobilius, plaukų tepalus... Graži moteris patrauks vyro — galimo pirkėjo — akį. Moterį reklama nori vilioti: "Štai čia naujoji Tu"; arba gali pabauginti: "Lygink save su manim ir rūpinkis savo išvaizda".

     Vance Packard savo knygoje "The Hidden Persuaders" pasakoja, kad kai kurios reklamų agentūros kviečiasi pagalbon psichologus, kad šie tiksliau galėtų reklamos šūvį nukreipti į pirkėją. Štai preparatas plaukams garbanoti reklamuojamas televizijoj taip, kad mergaitė jaustųsi mamos nemylima, jei šioji nesuka jos plaukų. Korsetų reklamos dar gudriau sustatytos. Pirma nepatogiausi rūbai reklamuojami modelių, kurie neturi nei pilvo, nei krūtinės: — "žiūrėk, kokia tu esi". Tai tik įžanga. Paskui atvaizduojamos moterys, kurioms šių technikos priemonių nereikia: "Žiūrėk, ko tau trūksta. Vartok korsetą".

*  *  *

     Kodėl reklamos mums nori parduoti mūsų sapnus? Aišku, norima pirkėją išnaudoti. Tačiau tai pilnai neatsako į klausimą, nes pats pirkėjas leidžiasi išnaudojamas: jis nori nusipirkti sapną.

     Jei gyvenamoji aplinka ir pats gyvenimas žmogui pilkas ir tuščias, jis griebsis svajonės, Tad atsakymas gal ir glūdi pirmu žvilgsniu sarkastiškoj reklamoj, pastatytoj niūriame Peoria miesto sandėlių rajone, kuriame apšepusių plytų pastatai uždengia gražų Illinois upės slėnį. Čia stovi didelė reklama, kurioje pavaizduotas didingas kalnų gamtovaizdis su užrašu: "Reklamos padeda Amerikai tapti gražesne".

     Amerikoje yra daug žurnalų, kurie taikomi ypatingai vyriškam skoniui, kai kurie jų grynai pornografiniai, kai kurie ne, pavyzdžiui plačiai skaitomas Playboy šalia maloniai rausvų, neraukšlėtų, blizgančių gražių merginų savo puslapiuose spausdina gerų rašytojų kūrinius ir leidėjo Hefnerio "filosofiją", t. y. jo tam tikrą gyvenimo pažiūrą. Ši "filosofija" nenuskambėjo be aido, nes rimti mintytojai, filosofai ir teologai, atkreipė į ją dėmesį. Iš vis "sekso" tema dabar aktuali, kaip parodo daugybė knygų, paskutinieji aukščiausio teismo sprendimai apie pornografiją bei Amerikos studentų riaušės atleisti universitetų suvaržymus moralinėj srity.