KOKS PASAULIETIS

    Su įdomumu skaičiau “Laiškų Lietuviams” konkurso dalyvių pasisakymus “Kokį aš noriu matyti kunigą”. Dabar aš norėčiau paskaityti — žinoma, ypač tų pačių autorių — straipsnius, kokį jie norėtų matytį ir koks turėtų būti pasaulietis, ypatingai šiuo laiku, kada pasaulietis braunasi į Bažnyčią apaštalauti.

Petras Pagojus, Detroitas RIMTAS VIRŠELIS

    Noriu pasveikinti Jus dėl labai vykusio pakeitimo viršelio Jūsų “Laiškuose Lietuviams”. Šis naujas viršelis yra labai estetiškas ir rimtas.

Kun. Leonardas Gižinskas

SU JAUNIMU

    Manau, kad ateityje “L. L.” bus dar daugiau skaitomi, nes jie apima ir sprendžia visus gyvenimo klausimus, o jaunimas jame plačiai bendradarbiauja ir gali laisvai pareikšti savo nuomonę kartu su vyresniojo amžiaus žmonėmis.

SesuoM. Aloyza Gonzaga, Prancūzija

TIESUS ŽODIS

    Tiesus ir nesvyruojantis žodis yra jėga, kuri daugeliui mūsų padeda rasti tiesų kelią į gėrio ieškančio žmogaus širdį. Tegul mūsų kilmingųjų ir tauriųjų lietuvių pralietas kraujas, kaip a. a. arkivyskupo Reinio, vyskupo Borisevičiaus bei šiandien už tiesą ir savąją tautą kenčiančio kardinolo Mindszenty ir kardinolo Višinskio pasiaukojimas, tebūnie tie šviesiausi švyturiai Jūsų skleidžiamoms idėjoms bei mintims.

St. Juras, Čikaga