Spausdinti

Vaizdai iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės š.m. balandžio mėn. 29 d. Jaunimo Centre. Visą menine programą atliko aktorius Jonas Kelečius.

Kairėje: J. Kelečius atlieka Samuelio Becketto “Paskutini Krappo įrašą” ir Pulgio Andriušio “Neįleido”.

Dešinėje: redakcijos narė Nijolė Jankutė -Užubalienė, vadovavusi programai.

Apačioje: dalis gausiai susirinkusios publikos. Kai kurie dalyviai, programai pasibaigus, pareiškė, kad tai buvęs vienas kultūringiausių vakarų Jaunimo Centre.

Aktoriui Jonui Kelečiui, Nijolei Jankutei ir visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šio vakaro pasisekimo, nuoširdus ačiū!

Redakcija