Spausdinti

Arvydas Algminas  Asiliukas

 

     Praėjusį gruodžio mėnesį Čiurlionio Galerijoje, Jaunimo Centre, buvo dailininko Arvydo Algmino tapybos darbų paroda. Šį "Laiškų lietuviams" numerį iliustruojame kai kurių ten buvusių darbų nuotraukomis.

     Arvydas gimė Lietuvoje. Meną studijavo Amerikos Meno akademijoje, Čikagoje, kur dabar jis pats profesoriauja. Pirmiausia jis baigė komercinio meno skyrių, o paskui studijavo dailųjį meną. Jis taip pataria daryti ir mūsų jauniesiems meno studentams. Baigęs komercinį meną, gali užsitikrinti sau pragyvenimą, nes tik iš dailiojo meno išgyventi būtų sunku.

     Pakviestas dėstyti meną, jis susitarė, kad dėstys tik kas antra diena. Mat, jis norėjo, kad liktų laiko ir laisvai kūrybai. Algmino tapyba labai įvairi. Jis piešia peisažus, natiurmortus, portretus. Laikosi vidurio kelio tarp realistinio ir abstraktaus meno. Atrodo, kad dabar mūsų publika tokiu menu labiausiai domisi. Tai įrodo faktas, kad beveik visi jo parodoje išstatyti darbai buvo išpirkti.

     Daugeliui grynai abstraktus menas nepatinka dėl to, kad nežinia, ką ten dailininkas norėjo atvaizduoti. O grynai realistinis menas, ypač dabar, ištobulėjus fotografijai, be reikalo su ja stengiasi konkuruoti. Tad ir lieka visiems priimtiniausias vidurio kelias.