Žalieji ežerai(1942)  Antanas Žmuidzinavičius

Antanas Žmuidzinavičius  Dzūkų kaimelis (1906)

Antanas Žmuidzinavičius  Pajūrio smiltynuose (1921)

Antanas Žmuidzinavičius  Nemuno augintiniai (1928)