Po gerai pavykusios šių metų ekskursijos į Europą, organizuojame naują ekskursiją į Egiptą, Šventąją žemę ir Graikiją. Manome išvykti balandžio mėn. 27 d. ir grįžti gegužės 15 d. Vasarą vykti į Egiptą beveik neįmanoma, nes būna labai dideli karščiai ir smėlio pūgos.

     Egipte aplankysime įvairius muziejus, piramides, taip pat nuskrisime į Luxor, kur yra 4000 metų senumo karalių kapai, kur viskas dvelkia senąja Egipto kultūra. Šventojoje žemėje pavaikščiosime po tas vietas, kur vaikščiojo Kristus. Aplankysime Jeruzalę, Nazaretą, pasimaudysime Mirties jūroje, kurioje dėl druska prisotinto vandens negalima paskęsti, nors ir norėtum. Aplankysime Graikiją ir nuostabiai gražias kai kurias jos salas.

     Šioje ekskursijoje reikės daug vaikščioti ir laipioti, tad nepatartina joje dalyvauti tiems, kurių silpna sveikata ir nestiprios kojos. Kadangi Egipte labai karšta, tai pasistengsime užsakyti viešbučius su vėsinimu ir maudymosi baseinais.

     Nors dar galutinai nežinome, bet manome, kad ši kelionė su viešbučiais ir maistu kainuos apie 2500 dol. asmeniui, nes tiek lėktuvų, tiek viešbučių kainos dabar labai kyla.

     Ši ekskursija tikrai bus įdomi, nes juk minėtos šalys yra ir krikščionių religijos, ir aukštos senovės kultūros lopšys. Jau daugelis pareiškė norą joje dalyvauti. Kas dar neužsisakė vietos, prašom tuoj kreiptis į "Laiškų lietuviams” redakciją arba rašyti kelionių biurui: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643.

     Ekskursijai vadovaus redaktorius J. Vaišnys, S.J., ir minėto kelionių biuro atstovas Aleksas Lauraitis.