Video telefonas

     Maža suomių bendrovė Vistacom Industries, Inc., sako, kad ji esanti pirmoji, pagaminusi stalinio tipo video telefoną viename aparate, kuris yra 15 3/4 colio platumo, 8 1/2 colio aukštumo ir 11 1/2 colio gilumo. Sveria 11 svarų ir veikia prie 110 arba 264 voltų.

     Video dalis susideda iš 6 colių spalvoto ekrano ir spalvotos video kameros, turinčios 8 mm lešį. Garso dalis susideda iš telefono ragelio garsiakalbio, telefono “pad” ir keleto kitų funkcijų, kaip video kameros išjungiklio ir pan.

     Tokius telefonus daugiausia naudos bendrovės, turinčios savo šakas kituose miestuose. Bendrovių vedėjai, projektų vykdytojai ir kiti svarbūs asmenys turės galimybę vesti video konferencijas, neapleisdami savo nuolatinės raštinės.

     Bendrovė video telefonų gamybą pradėjo 1989 metų gale. Pirmoji siunta jau pasiekė JAV. Aparatus daugiausia įsigis bendrovės, nes jie brangiai kainuoja — apie 16.500 dolerių.

Kompiuteris pasako, ko žiūrėti televizijoje

     Metaview bendrovė, esanti San Francisco mieste, Kalifornijoje, pagamino asmeninio kompiuterio dydžio aparatą “Smart TV”, kuris užrekorduos savininko mėgstamas televizijos programas. O kaip aparatas žino, ką pasirinkti, kas savininkui patinka? Visai paprastai.

     Žmogui perkant šį aparatą, Metaview bendrovės tarnautojai jį apklausinėja, surašydami visus jo pomėgius, kuo domisi: sportu, dramomis, komedijomis, romantišku gyvenimu ir t.t. Visi šie duomenys ir visos savaitės televizijos programos įdedama į kompiuterį. Sistema veikia taip: televizorius prijungiamas prie aparato, o aparatas prie kompiuterio. Savaitės pradžioje aparatas paklausia kompiuterio, ką rekorduoti. Kompiuteris, patikrinęs aparato savininko pomėgius, pasako aparatui, kokias programas per savaitę turi užrekorduoti. Iš viso galima užrekorduoti 186 valandas įvairių programų.

     Aparato savininkas sau patogiu laiku, atsisėdęs minkštoje kėdėje ir pasiėmęs į rankas tolimo televizijos valdymo prietaisą, užsisuka televizorių, kur ekrane tuojau pat pasirodo surašyti visų užrekorduotų programų pavadinimai. Pasirinkęs sau mėgstamiausią programą, gali be jokio vargo žiūrėti.

     Tokios sistemos įrengimas dabar kainuoja apie 6000 dolerių. Žinoma, ateityje ši sistema bus pigesnė ir prieinamesnė kiekvienam žmogui.

Naujas saksofonas

     Japonų Casio bendrovė suprojektavo ir pagamino elektroninį saksofoną. Jį pavadino DS-100. Saksofonas įdomus tuo, kad neturi mechaninio virpiklio, bet garsas išduodamas skaitmeniniu (digital) būdu. Garsumas kontroliuojamas pūtimo stiprumu. Saksofonas turi įmontuotą nedidelį garsiakalbį. Galima instrumentą prijungti prie galingesnio garsiakalbio, arba įsijungti ausinius garsintuvus. Tada, niekam netrukdant, galima praktikuotis.

     Manoma, kad šis naujasis saksofonas pasirodys rinkoje 1990 metų balandžio mėnesį. Jo kaina — apie 200 dolerių.

Japonų kalba amerikiečiams

     Massachusetts Institute of Technology (MIT) prieš metus įsteigė japonų techninės kalbos kursus. Kursai skirti elektros inžinieriams ir kompiuterių mokslininkams. Šių kursų programa palengvins amerikiečiams inžinieriams skaityti japonų techninę literatūrą ir vesti prekybą su japonų firmomis.

     Asmuo, norįs patekti į šiuos kursus, turi būti studijavęs universitete japonų kalbą bent trejus metus. Skaičius normuotas — tik 20 studentų. Kursas tęsiasi aštuonias savaites. Kaina 3000 dolerių.

Stiklo kabelis tarp Anglijos ir Ispanijos

     Devynios Europos valstybės (Anglija, Ispanija, Belgija, Suomija, Airija, Olandija, Norvegija, Švedija ir Vak. Vokietija) finansuoja 840 km stiklo vielų telefoninio kabelio ištiesimą nuo Goonhilly (Anglijoj) iki Rodiles (Ispanijoj) miestų. Kabelio ištiesimas ir visa telefonų aparatūra kainuos 40 milijonų dolerių. Nauju kabeliu bus galima vesti tuo pačiu metu 5760 pasikalbėjimų.

     Visas darbas turi būti užbaigtas iki 1991 metų vasaros pradžios, nes tą vasarą bus olimpiniai žaidimai Barcelonoj ir Pasaulinė paroda Sevilijoj (Ispanijoj).

Trumpos įvairybės

     Pagal 1988 metų kovo mėn. JAV Census Bureau duomenis, 92,2% amerikiečių šeimų turi telefonus. Tarp 1987 m. kovo mėnesio ir 1988 m. kovo mėnesio buvo įvesta 1.900.000 naujų telefonų. Manoma, kad greitu laiku visos amerikiečių šeimos turės telefonus

***

Nathaniel Briggs, iš New Hampshire valstijos, 1797 m. kovo 28 d. užpatentavo drabužių plaunamą mašiną.

***

Shick bendrovė 1931 m. paleido į rinką pirmą elektrinę skutimosi mašinėlę.