Brangus Drauge,
 
      Džiaugiuosi, kad Tu domiesi įvairiais moraliniais klausimais ir nori sužinoti, ar alkoholio vartojimas tikrai kenkia žmogaus sveikatai ir jo dorai. Šiame laiške pakalbėsime apie alkoholio fiziologiją, t. y., apie jo įtaką žmogaus sveikatai, o kitame pažvelgsime į alkoholio moralę, t. y., į jo kenksmingumą žmogaus sielos sveikatai.
 
      Žodis alkohol yra arabiškos kilmės. Iš istorijos žinome, kad žmonija labai anksti išmoko dirbti svaiginančius gėrimus. Ir nenuostabu, nes alkoholio gaminimas yra ne kas kita, kaip rūgimo procesas, kurį visur galime užtikti. Rūgsta pienas, rūgsta vaisių sunka, rūgsta visa tai, kas savyje turi krakmolo: javai, bulvės ir kt. Šį rūgimo procesą labai anksti pastebėjo žmonės, ypač tuose kraštuose, kur auga vynuogės. Yra tik labai maža tautelių, kurios neužsiima alkoholio gamyba, nes neturi krakmolinių augalų ir minta tik mėsa, kaip pavyzdžiui, eskimai. Bet ir jie, jeigu tik susipažįsta su alkoholiu, jį tuoj pamėgsta. Alkoholis turi tą ypatybę, kad žmonės jį mėgsta, jo trokšte trokšta, bet kartu jo bijo ir laiko jį labai pavojingu. Sena legenda pasakoja, kad bediegiant pirmąjį vynuogyną, velnias pašlakstęs žemę beždžionių, liūtų ir kiaulių krauju. Tokiu būdu tų gyvulių ypatybės perėjusios į vynuogių sunką. Užtat vieni žmonės pasigėrę elgiasi, kaip beždžionės, kiti, kaip liūtai, treti, kaip kiaulės.
 
      Kokia yra alkoholio cheminė sudėtis? Jis yra anglies ir vandenilio junginys. Įvairiai jungiant cheminius elementus, gaunami įvairių rūšių alkoholiai: metilinis alkoholis (CH30H), etilinis alkoholis (C2 H50H) ir t.t. Yra labai daug alkoholio rūšių, bet tik etilinis alkoholis yra geriamas. Jei kas išgertų metilinio alkoholio, tuoj nepagydomai apaktų.
      Pirmiausia žmonės pradėjo alkoholį gaminti iš vynuogių. Toks alkoholis nėra labai stiprus, jis rūgsta iki pasiekia 14— 16%. Tik toks alkoholis, t.y., grynas vynuogių vynas, galima vartoti Mišioms. Kita jau nuo seniai vartojama alkoholio rūšis, tai alus. Jis turi alkoholio nuo 3 iki 6%. Yra įdomus faktas, kad tie kraštai, kurie patys gamina vyną ar alų, neturi alkoholizmo problemos, pav., Italija ir Ispanija. Ten vynas yra paprastas dalykas, vartojamas beveik vietoj vandens. Kasdieniniai vynai nėra nei stiprūs nei brangūs, todėl jie neardo nei sveikatos nei kišenės. Stiprius senus vynus vartoja šios tautos labai retai. Alus yra dar lengvesnis gėrimas, negu vynas. Jei kas jį dažnai vartoja, greičiau nutunka. Be vyno ir alaus yra dar kitos alkoholio rūšys, vadinami destiliuoti alkoholiai (cognac, whiskey ir kt.). Jų stiprumas siekia iki 50%. Destiliuoti alkoholiai yra moderniškos kilmės. Whiskey prieš šimtą metų buvo visiškai kitokio skonio. Jo skonis pasikeitė pripuolamai. Amerikiečiai, neturėdami pakankamai statinių, pradėjo vartoti silkių ir žuvų statines. Whiskey, pabuvęs tose statinėse, kur pirmiau buvo laikomos silkės ir žuvys, tapdavo visai kitokio skonio. Tas skonis žmonėms patiko, todėl dabar jau tyčiomis taip daro. Ir prancūzai pastebėjo, kad statinės, padarytos iš vokiečių ąžuolo, duoda konjakui malonų aromatą. Priežastis suprantama, nes tas ąžuolas turi daug tanino rūgšties.
 
      Dabar pažiūrėkime, kiek alkoholis kenkia sveikatai. Alkoholis turi vieną ypatybę, kurios joks kitas skystis neturi: kai tik jis patenka į skilvį, tuoj eina per skilvio sieneles į kraują, o kraujas jį neša į kepenis. Jei mažai teišgėrei, tai kepenys alkoholį suskaido, bet jeigu jo bus daugiau, tai kepenys nesuspės viso suskaidyti, ir didelė alkoholio dalis pateks į kraują. Alkoholis turi tą ypatybę, kad atakuoja centrinę nervų sistemą. Būtų įdomu žinoti, kokios ligos kyla nuo alkoholio vartojimo. Reikia atvirai pasakyti, kad kokios nors specifiškos ligos, paeinančios nuo alkoholio, nėra. Alkoholis tik tarpininkauja lengviau plėstis kitoms ligoms. Jis iškreipia visą žmogaus maitinimosi sistemą. Destiliuotas alkoholis neturi nei vitaminų nei mineralinių druskų, todėl jis nėra maitinimosi priemonė. Jį vartojant, pasireiškia polyneuropathia: apetito nustojimas, nuovargis, nemiga, rankų drebėjimas. Nuo jo vartojimo dažnai suserga ir kepenys (cirrhosis). Yra dar daug ir kitokių ligų, kurios labai tarpsta, vartojant alkoholi, bet apie jas kalbėti jau būtų perdaug mediciniška. Dažniausiai nuo alkoholio prasideda pilvo slogos, jis sumažina kūno atsparumą ir užkrečiamosioms ligoms.
 
      Taigi, kam yra brangi jo kūno sveikata, kas nori turėti alkoholio nepagraužtas savo jėgas, kad galėtų jas geriau sunaudoti mokslui, savo tautai, savo šeimai ir Dievui, tevengia, kaip galima labiau, alkoholinių gėrimų.
 
J. Venckus, S.J.