66, 67, 77 ir 79 psl. — Jurgis Daugvila. Stiklo ir plastikos eksperimentas.