Sesuo O. Mikailaitė skaito invokaciją.

Balerina Birutė Barodicaitė.

Dalis publikos “Laiškų lietuviams” koncerte-vakarienėje. Iš kairės sėdi laureatės: Aldona Kaman-tienė, Dalia Staniškienė, Eglė Paulikienė. 

Balerina Violeta Karosaitė.

Kalba mecenatas dr. Leonas Kriaučeliūnas. Stovi: redaktorius, A. Kamantienė, D. Staniškienė ir E. Paulikienė.

Visos nuotraukos Algirdo Grigaičio.