CHIARA LUBICH

     Šie žodžiai užbaigia tą dalį laiško romiečiams, kuriame šv. Paulius rodo krikščionį tokį, kuris savo gyvenime vadovaujasi artimo meile. Iš tikrųjų, krikščionys yra šaukiami garbinti Dievą tuo nauju būdu, vadovaujant Šventajai Dvasiai, kuri mūsų širdyse tokią meilę sukelia (žr. Rom 12,1).

     Susumuodamas tos dalies turinį, apaštalas tvirtina, kad artimo meilė veda mus tobulai į Dievo valios vykdymą ir įstatymo esmę (įsakymus). O artimo meilė yra gražiausias ir autentiškiausias būdas reikšti mūsų meilę Dievui.

 “Taigi meilė — įstatymo pilnatvė”

(Rom 13,10).

     Tačiau ką konkrečiai reiškia žodis “tobulai”?

     Ankstesnės apaštalo laiško eilutės gali duoti šviesos.

     Jose jis aprašo tą meilę, jos įvairų reiškimąsi ir pasekmes.

     Pirmiausia, tikroji artimo meilė “nedaro nieko pikta” (Rom 13,10). Ji padeda mums gyventi pagal visus Dievo įsakymus, be jokios išimties (žr. Rom 13,9).

     O tų įsakymų tikslas padėti mums išvengti visokio blogio sau ir artimui. Toji meilė, padėdama mums patiems išvengti klaidų, skatina mus padėti ir artimui taip, kaip galime ir išmanome visokiais būdais (Rom 12, 6-9).

     Čia mąstomi žodžiai ragina mus viską daryti iš meilės, kuri stengiasi padėti artimui jautriai visuose jo teisėtuose reikaluose; iš meilės, kuri gerbia kiekvieno asmens orumą, žmogiškumą, krikščioniškumą; iš meilės, kuri yra nuoširdi, suprantanti, palanki, atvira visiems taip, kaip Jėzus mokė.

     Bet mes negalėsime turėti tokios meilės, jei neatsisakysime egocentrinės galvosenos. Čia mąstomi žodžiai gali mums padėti įveikti tuos savanaudiškus polinkius (puikybę, godumą, geidulingumą, ambiciją, tuštybę ir kitus) mumyse egzistuojančius, kaip labiausiai sulaikančias kliūtis (žr. Rom 12,9-12).

Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Neužmiršdami meilės skolos artimui? Pirmiausia, tai padės mums nedaryti jokio blogio savo artimui. Tada visuomet galėsime būti atidūs Dievo įsakymams, ypač liečiantiems mūsų pašaukimą, profesinę veiklą, pasaulį, kuriame gyvename. Pirmoji sąlyga gyventi pagal krikščionišką meilę reikalauja niekada neveikti prieš Dievo įsakymus.

     Dar daugiau, mes turime būti atidūs viskam, kas turi kokią nors įtaką mūsų sielai, skatina ir padeda vykdyti Dievo įsakymus. Visa tai turi padėti mums mylėti artimą jautriai, pagarbiai, konkrečiai, padedant jam saugotis blogio įtakos. Tada mūsų pastangos gyventi pagal krikščionišką meilę padės mums patiems įveikti savanaudiškumą ir nebūti prisirišusiems prie savęs. O vykdydami Dievo valią tobulai, mes jį mylėsime nuoširdžiausiai.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius