Vieną kartą žymus praėjusio šimtmečio Peterburgo astronomas profesorius Savičius pastebėjo savo paskaitoje išsipuošusį kilmingo bajoro sūnų. Jis dėvėjo prabangų jodinėjimo kostiumą.

    —    Aš esu jums didžiai dėkingas, — kreipėsi profesorius į studentą.

    —    Už ką? — nustebo studentas.

    —    Kad neatjojote į auditoriją raitas.

*  *  *

    Prancūzų bakteriologas L. Pasteur savo laboratorijoje tyrinėjo raupų bakterijas. Visiškai nelauktai pas jį įėjo nepažįstamas žmogus ir pristatė sekundantą vieno didiko, kuriam pasirodė, jog mokslininkas jį įžeidęs. Didikas reikalavo dvikovos. Pasteur ramiai išklausė pasiuntinį ir pasakė:

    —    Jeigu mane šaukia į dvikovą, aš turiu teisę pasirinkti ginklą. Štai dvi stiklinės: vienoje raupų bakterijos, kitoje — vanduo. Jeigu žmogus, pasiuntęs jus, sutiks išgerti vieną iš šių pasirinktinai, aš išgersiu antrąją.

    Dvikova, žinoma neįvyko.

*  *  *

    Policininkas pagauna skubantį automobilistą, kuris sako policininkui:

    —    Tai ką, sakysi, kad aš važiuoju per greitai?

    —    Ne, — atsakė policininkas, — tamsta per lėtai skrendi.

*  *  *

    Marksizmo pamokoje Budapešte lektorius klausia studentą, kas yra kritika.

    —    Va, mano brolis niekšas, nes jis išvyko į Izraelį laikinai su savo žmona, o dabar ten pasiliko gyventi, išduodamas socialistinį kraštą.

    —    Teisingai, atsako lektorius, — o dabar paaiškink, kas yra savikritika.

    —    Taigi, aš esu kvailas, kad neišvažiavau su juo.

*  *  *

    Teisėjas kreipiasi į kišenvagį:

    —    Tikriausiai tu negali pasigirti ką nors gero atlikęs kitiems žmonėms.

    —    Ne visai taip, ponas teisėjau, — atsako prasikaltėlis, — aš parūpinau pragyvenimą keliems detektyvams.

*  *  *

    Garsusis mokslininkas Einšteinas, sutikęs pažįstamą, sako jam:

    —    Užeikite rytoj pas mane papietauti. Bus ir profesorius Smitsonas.

    —    Bet juk aš ir esu profesorius Smitsonas.

    —    Tai nieko, nepakenks, ateikite ir jūs.

*  *  *

    Vieno fabriko direktorius Šveicarijoje atsisakė priimti į darbą moteris ir paaiškino:

    —    Jeigu moteris labai negraži, vyrai nenori kartu su ja dirbti, o jeigu labai graži, negali kartu dirbti.