Mažai kur Tavo Kūdikėlio verksmą girdi,
O maloningoji, kilni Marija! —
Ateik per šaltą sniegą į ledinę širdį,
Sustingę vandenys ir medžiai teatgyja!

Sustiprink dvasią Tu srove tyrąja,
O maloningoji, kilni Marija!
Prikelk iš sutemų ir girių giesmę gają —
Vargonai, kanklės ir ragai tenerūdyja!

Globoki mūs laukus ir pakelės berželį,
O maloningoji, kilni Marija!
Globoki mūs namus ir gražią, gimtą šalį,
Ir diemedį palangėse, ir vaiskią seserų leliją!

Balti vainikai padabins vartus ir pirkią,
O maloningoji, kilni Marija!
Skriaudas ir nuodėmes atpirkę,
Norėtume pakilti, lyg iš sunkių ligų pagiję...

Lai tavo akys lydi mus ir maldą dangūs girdi,
O maloningoji, kilni Marija!
Ateik per šaltą sniegą į ledinę širdį,
Sustingę vandenys ir medžiai teatgyja!

Stasys Santvaras

Švč. Mergelė Marija   Filippo Lippi