TĖVO PALIKIMAS

Skaistė Brazauskaitė

Kalėjimų ir lagerių vainiką
Pasviręs Viešpatin, savim nešei
Ir, ąžuolo šakom apglėbęs rytą,
Tą laisvės alkį Meile malšinai.

Kasdieniam atnašui brandinęs grūdą.
Pagirdei želmenį vynu - Krauju,
Tavo stiprybė
- iš Gyvybės madžio -
Šiandien rieškučiom varpas jau skini.

O virpanti styga gležnos Būties,
Nežemiškais garsais tu atsiliepk!
Esmi Svečiuos, - nėra juk Nebūties,
Pakilk, širdie, ir Himnu suskambėk!

Ar tu apraudi savąjį trapumą?
Gal negandas tiek vakar, tiek šiendien?
Nelauk stebuklo, brolyje parimus -
Pašauk į Šventę, laukiant Ateities.