Sovietų laikais vienos bažnyčios šventoriuje buvo Velykų procesija. Karininkas, atsivedęs prie bažnyčios būrį kareivių, jiems pasakė: “Kai ta procesija su savo dievu, eis pro mus, tai aš sukomanduosiu, ir visi jūs turite pakelti špygą tam jų dievui”. Taip ir buvo padaryta, bet karininkas pastebėjo, kad vienas kareivis špygos nekėlė. Tad jis prie jo priėjo ir paklausė:

    —    Dėl ko tu mano įsakymo nepaklausei, dėl ko nekėlei špygos?

    —    Nu, — atsakė kareivis, kuris buvo žydas, — jeigu to Dievo nėra, tai kam kelti špygą, bet jeigu yra, ui, tai gali būti blogai.

* * *

    Koran Doylis, kurio vardas buvo jau žinomas plačiausiuose sluoksniuose, nusprendė iškrėsti linksmą pokštą. Dvylikai Anglijos bankininkų, turėjusių nepriekaištingą reputaciją, jis išsiuntinėjo vienodo turinio laiškus: “Viskas atskleista! Tučtuojau gelbėkitės!”

    Per 24 valandas visi adresatai, “padorūs džentelmenai”, paliko Angliją.

* * *

    Kartą profesorius pasakė studentams:

    —    Jei šioje auditorijoje yra bent vienas bukaprotis, prašau atsistoti.

    Po neilgos pauzės auditorijos gale atsistojo augalotas vaikinas.

    —    Taip, taip, vadinas, tamsta save laikai bukagalviu? — klausiamai tarė profesorius.

    —    Ne, ponas profesoriau, — atsakė studentas, — man tiesiog pasidarė nesmagu, kad tik jūs vienas ten stovite.

* * *

    Žymus anglų fizikas W. Thomsonas kartą turėjo atidėti savo paskaitą, todėl lentoje parašė: “Professor Thomson will not meet his classes today” (Profesorius Thomson šiandien negalės susitikti su savo mokiniais”). Studentai nusprendė pajuokauti ir žodyje “classes” nutrynė raidę “c”. Kitą dieną, pamatęs užrašą, Thomsonas tame pačiame žodyje nutrynė raidę “1” ir tylėdams išėjo. (Angliškai lasses reiškia “meilužės”, o asses — “asilai”.)

***

    Graikijos filosofo Sokrato mokinys, išeidamas iš smuklės, pamatė savo mokytoją ir susigėdęs spruko atgal. Sokratas, ji pastebėjęs, sušuko:

    —    Išeik, išeik, sūneli! Geriau iš ten išeiti, negu ten įeiti.

* * *

    Lektorius skaitė paskaitą, o moterėlė stebėjosi:

    —    Viešpatie, koks mokytas tas žmogus — nė vieno žodžio negalima suprasti.

* * *

    Sakoma, kad išsiblaškymo rekordas priklauso mokslininkui Amperui. Kartą jis grįžo per lietų namo. Paguldė skėtį į lovą, pats atsistojo į kampą išdžiūti.