—    Ponia, ši skrybėlaitė padaro Tamstą 10-čia metų jaunesnę, — įtikinėja pardavėjas.

—    Tai labai gaila, aš negaliu tokios skrybėlaitės pirkti.

—    Kodėl, ponia?

—    Nenoriu aš tokios skrybėlaitės, kurią nuėmus nuo galvos, tapsiu 10-čia metų senesnė.

Vienas milijonierius skundžiasi savo draugui:

—    Įsimylėjau 20 metų amžiaus gražią merginą, bet kai pasakiau, kad esu 60 metų amžiaus, tai ji nesutiko tekėti.

—    Labai neišmintingai padarei, — atsakė draugas, — reikėjo pasakyti, kad esi 80 metų, tai ji tikriausiai būtų sutikusi.

Tėvas klausia mažąjį sūnelį:

—    Kuo tu nori būti, kai užaugsi?

—    Tik ne gydytoju, tėveli. Pagalvok, kaip dažnai gydytojai turi plauti rankas!

Gatve lėtai važiuoja automobilis, vairuojamas jaunos moters. Greta automobilio šaligatviu eina vyriškis ir vis nurodinėja vairuotojai: “Išjunk sankabą. Įjunk antrąjį bėgį. Stabdžius!”

Praeiviai sustoja nustebę ir žiūri. Vyriškis jiems paaiškina:

—    Tai mano žmona. Ji mokosi vairuoti.

—    Ar nebūtų geriau, jei Tamsta atsisėstum šalia žmonos į automobilį ir ją mokytum?

— Matote, automobilis yra apdraustas, o aš ne...

—    Girdėjau, pone direktoriau, kad ieškote kasininko? Bet juk prieš savaitę buvote vieną nusisamdę.

—    Taigi, kaip tik šito ir ieškau.

—    Ar įtikinai žmoną, jog tavo finansai neleidžia abiem vykti į Kaliforniją mėnesiui atostogų?

—    Taip.

—    Na, ir ką?

—    Išvažiavo ji viena.

Atliekant veiksmus su trupmenomis, mokytojas duoda tokį uždavinį: “Kiek trijų ketvirčių litro talpos butelių prireiks dvylikai litrų vyno?”

Mažasis Petriukas atneša mokytojui teisingą sprendimą ir tėvo raštelį: “Kitą kartą uždavinį duokite su vandeniu. Sprendimas su vynu mums per brangiai kainuoja”.