Lietuvos susisiekimo ministerijos delegacija nuvyksta į Šveicariją. Šveicarijos susisiekimo ministras, rodydamas lietuvių delegacijai Berną, aiškina: “Čia musų Socialinio aprūpinimo ministerija, čia — Ekonomikos, o čia — Jūrų laivyno ministerija”. Tai išgirdę lietuviai pradeda juoktis. Šveicarų ministras įsižeidęs parausta ir klausia: “Ko juokiatės? O kodėl šveicarai negali turėti Jūrų laivyno ministerijos, jeigu jūs, lietuviai, turite Finansų ministeriją!”

Lietuvis nuvažiavo į Maskvą šiek tiek apsižvalgyti. Kai grįžo namo, draugai jį klausia, kas ten gero.

-    Ach, visur per daug sekso.

-    Kaip tai suprasti?

-    Nagi net ir parduotuvių lentynos nuogos.

Dangaus prieangyje susitiko trijų valstybių vyrai: Amerikos, Sovietų Sąjungos ir Britanijos. Šv. Petras klausia amerikietį, ko jis norėtų.

-    Sunaikinti komunizmą.

Į tą patį klausimą rusas atsakė:

-    Sunaikinti amerikiečių kapitalizmą.

Anglas paprašo puoduko arbatos. Šv. Petras

pasidžiaugė tokiu kukliu pageidavimu ir dar paklausė:

-    Ir nieko daugiau?

-    Nieko, išskyrus, kad anų dviejų pageidavimai išsipildytų.

Pirmasis Lenkijos komunistų partijos sekretorius E. Gierek nuėjo į barą pasikalbėti su liaudimi ir patirti jų nuotaikas. Besikalbant vienas pilietis paklausė:

-    Pasakyk man, drauge, kas išrado komunizmą: darbininkai ar mokslininkai?

-    Žinoma, darbininkai, - atsakė Gierekas.

-    Ir aš taip manau, nes mokslininkai komunizmą pirmiausiai būtų išbandę su žiurkėmis.

-Ach, kad aš žinočiau kokį burtažodį, galintį kiek pagelbėti mano negaluojančiai mylimajai.

-    Pasakyk jai, kad jos liga, be abejonės, senatvės požymis. Kaip mat ji pašoks iš ligos.

-    Aš pamečiau savo mamą, - geležinkelio stotyje verkia berniukas.

-    Argi tu negalėjai laikytis jai už sijono? -klausia praeivis.

-    Aš dar nedidelis - negalėjau pasiekti įsikabinti.