Mažas Antanukas varto knygą su paveiksliukais ir staiga klausia tėvą:

-    Tėveli, kas yra tas žvėris?

-    Tai liūtas.

-    Ar tu, tėveli,liūto bijai?

-    Ne.

-    O kas yra tas didelis gyvulys.

-    Tai dramblys.

-    Ar tu, tėveli, dramblio bijai?

-Ne.

-    Tai tu, tėveli, bijaisi tik mamos. Ar ne?

*

Susitikęs gatvėje girtą savo parapijietį, klebonas sako:

-    Vakar buvau laimingas, susitikęs jus visiškai blaivų, o šiandien...

-    Ne visuomet, klebone, visiems būti laimingiems. Vakar jūs buvote laimingas, šiandien aš...

*

Prieš 25 metus sakydavome, kad nesame tokie gudrūs, kaip mūsų tėvai, o dabar sakome, kad nesame tokie gudrūs, kaip mūsų vaikai.

*

Paprastas žmogelis klausia mokytą inteligentą, kas yra opera.

-    Kaip čia tau paaiškinti? — galvoja inteligentas. - Matai, opera yra toks veiksmas, kur vaidintojas, gavęs peilio smūgį į nugarą, užuot kraujavęs, dainuoja.

*

Lietuvis, atvažiavęs į Ameriką ir pramokęs šiek tiek angliškai, buvo pasamdytas nudažyti garažą. Buvo karšta liepos mėnesio diena. Žmogus, užsivilkęs tris paltus, visas šlapias, buvo jau beveik pusę garažo nudažęs, kai pro šalį eidamas užkalbino jį kitas lietuvis, kalbąs gerai abiem kalbomis. “Jonai, ko tu taip suprakaitavęs ir išvargęs?” - klausia tautietis. “Galas gi čia gali išlaikyti, užsivilkus tris paltus tokiame karštyje” -skundžiasi dažytojas. Tautietis, pažvelgęs į draugo apsirengimą, sušuko: “Ar tu iš proto išsikraustei?” Dažytojas, su dideliu rimtumu veide, atsakė: “Prieš pradedant darbą, savininkas įsakmiai pabrėžė sąlygą: ‘Put on at least three coats’”.

*

Romas: “Aš bijau čia eiti - tas šuo taip baisiai loja”.

Tomas: “Argi nežinai patarlės, kad šuo, kuris garsiai loja, nekanda?”

Romas: “Aš žinau, bet ar tas šuo žino?”

*

Fotografas: “Ponia, jus atrodysit labai susiraukusi šioje nuotraukoje”.

Ponia: “Palaukit minutę, kol nusiausiu savo naujus batus”.

*

Tėvas: “Mane apvylei, Petriuk. Žadėjau tau nupirkti dviratį, jeigu būtum išlaikęs egzaminus. Ką gi tu veikei, kai reikėjo mokytis?”

Petriukas: “Mokiausi važiuoti dviračiu”.

*