Kalbasi du draugai:

-    Sakyk, tu tiki visokiomis būrėjomis ir kerėtojomis?

-    Tikėjau. Bet kartą atėjau pasitarti su viena aiškiarege. Žinai, ką ji pasakė, kai pasibeldžiau į duris?

-Ką?

-    Kas ten?

* *

Krautuvės savininkas bara jauną pardavėją:

-    Girdėjau, kad jūs šiurkščiai atrėžėte tai išeinančiai poniai. Atsiminkite, mano krautuvėje visada teisūs pirkėjai.

-    Bet ta poniutė drėbė, kad jūsų krautuvė -didžiausias sukčių lizdas visame mieste!

-    Kodėl vyrai dažnai greičiau nuplinka už moteris?

-    Vyrai visą laiką turi kasytis pakaušį dėl savo žmonų išlaidumo.

* *

Ateina žmogus pas gydytoją ir skundžiasi

-    Tiesiog aš nežinau, kas man yra... Vieną galvoju, kita sakau; vieną sakau, o kitą darau.

-    Beje, nuo komunizmo mes negydome.

* *
-    Ar direktorius yra?

-    Gražioms ponioms direktorius visada yra.

-    Tai prašau jam pasakyti, kad atėjo žmona.

* *

-   Mama, jei nenupirksi ledų, tai kai grįšime troleibusu, aš tave vadinsiu senele.

* *

Du vyrukai užsisėdėjo aludėje. Vienas klausia kito:

-    O ką tu grįžęs pasakysi žmonai?

-    Man užteks pasakyti “labas vakaras”, toliau jau kalbės ji.

* *

Policininkas sustabdo jauną moterį, ką tik pažeidusią eismo taisykles:

-    Ar jūs žinote, kodėl jus dabar sustabdžiau?

Ši, nekaltai į jį žvelgdama, taria:

-    Leiskite pagalvoti. Turbūt jūs nevedęs?..

* *

Mokytojas mokiniui:

-    Tu nuolat vėluojiesi į pamokas. Argi nežinai, kada jos prasideda?

-    Nežinau, nes kai aš ateinu, jos visuomet jau būna prasidėjusios.

* *

-   Kodėl tu pasidarei visiškas abstinentas, kai pas tave apsigyveno uošvė?

— Todėl, kad nenoriu vietoj vienos uošvės matyti dvi.

* *

-    Pirkau automobilį. Reikia pavažinėti, pasaulį pamatyti.

-    Šitą ar aną?

* *