Mielieji Laiškų lietuviams skaitytojai,

     Šioje vietoje jau buvo iki šiol skelbta naujasis konkursas. Jau gavome net vieną rašinį paskelbta tema. Su gailesčiu norime pranešti, kad leidėjai savo posėdyje su T. Saulaičiu nutarė nuo kitų metų pradžios šį žurnalą uždaryti. Užtat nesiųskite daugiau konkursui rašinių. Premijoms turime pakankamai pinigų, bet nežinau, kaip mes juos sunaudosime.

     Žmonės, apie tai sužinoję, labai jaudinasi ir, sakė, rašys laiškus T. Saulaičiui į Vilnių. Adresas:

     Šv. Kazimiero Bažnyčia Didžioji 34 LT 2001, Vilnius

     Elektroninis paštas:    Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

     Nežinau, ar tai ką nors padės, bet tegul išreiškia savo mintis ir nusistatymą šiuo klausimu.

     Dar norime pabrėžti, kad čia yra tik leidėjų, o ne redakcijos nutarimas. Apie tai bus plačiau parašyta paskutiniame numeryje, kuris išeis gruodžio mėnesį.

     Redaktorius visiems skaitytojams ir bendradarbiams nuoširdžiai dėkoja ir visus atsiprašo už tokį nemalonų pranešimą, kurį jis parašė, pasitaręs su T. Gediminu Kijausku, liet. jėzuitų Vyresniuoju išeivijoje.

     Paveskime šį nemalonų reikalą Tam, kuris savo malone globojo Laiškus lietuviams per pusę šimtmečio.

Visos redakcijos vardu, Juozas Vaišnys S J

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, S J. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.