Naujokas gavo aprangą, bet ja nepatenkintas kreipiasi į viršilą:

-    Na pažiūrėkite, kaip mane aprengė: kelnės iki kelių, marškiniuose plaukioju kaip vandenyje, rankovės iki alkūnių... Baisu į mane pažiūrėti.

Viršila kurį laiką žiūri į naujoką, paskui sako:

-    Čia viskas gerai, kaip reikiant. Karys turi žiūrovuose sukelti pasibaisėjimą.

*

Didelės firmos tarnautojas prašo menedžerį savaitės atostogų.

-    Ką? - nustebęs klausia menedžeris, -juk prieš mėnesį turėjai laisvą savaitę.

-    Bet dabar aš noriu vesti, - paaiškina tarnautojas.

-    Tai kodėl anos savaitės laikotarpy nevedei?

-    Mat aš nenorėjau sudrumsti atostogų.

*

- Mano žmonai neseniai į akį įkrito šapas, tai vizitas pas okulistą kainavo 40 dolerių, -pasakojo vienas vyriškis.

-    Menkniekis! - atsiliepia kitas. - Maniškei prieš kelias savaites į akį krito kailiniai, tai turėjau pakloti keturis tūkstančius.

*

-    Mama, aš neišlaikiau šiandienio egzamino. Būk gera, nueik į svetainę, kur tėtis žiūri futbolo, ir parenk jį tokiai žiniai.

Mama atsidususi nueina. Netrukus grįžta į virtuvę pas sūnų ir sako:

-    Tėtis jau parengtas, dabar tu pasirenk!..

*

Afrikos savanoje vienuolis misionierius susitinka su tigru. Apimtas siaubo puola ant kelių ir meldžiasi:

-    Viešpatie, pasigailėk manęs ir išgelbėk! Įkvėpk šiam tigrui krikščioniškos dvasios:

Tuo momentu tigras atsisėda ant užpakalinių kojų, ir, palenkęs galvą, sako:

-    Palaimink, Dieve, tą maistą, kuriuo aš tuojau sotinsiuosi.

*

Moteris ateina pas gydytoją:

- Susirgau depresija...

-    Gal įvyko kas nors baisaus?

-    Žinoma! Supratau, kad visa, ką aš mėgstu, yra arba labai kaloringa, arba labai amoralu.

*

- Kas mirė, Jonai?

-    Petro žmona.

-    O kuo ji sirgo.

-    Sloga.

-    Na, nieko baisaus, liga nesunki.