THE APPLE DUMPLING GANG

     Disney bendrovės filmas, mišinys tarp pasakos ir tikrovės, pagal Disney įprotį — su valkais aktoriais, susuktas pagal Jack Bickham romaną, muzika Buddy Baker, pastatymas Bill Anderson. Fabula: atsiranda trys maži našlaičiai, apleistų kasyklų paveldėtojai. Niekas jų nenori priimti. Aplinkybės priverčia Russell Donovan, kurį čia vaidina Bill Bixby, juos pasiimti savo globon. Jis daugeliui kaimynų siūlo vaikus, bet durys prieš juos užsidaro.

     Padėtis pasikeičia, kai nuotykingoje kelionėje į kasyklas vaikai suranda 356 svarų aukso gabalą. Dabar visi tik veržiasi vaikus priimti auginti, bet jie palieka prie to Donavan, kuris iš reikalo turėt šeimininkę veda Dusty Clydesdale (Susan Clark). Į ekraną įvedama ir pora valkatų-plėšikų, labai apšepusių, neimponuojančių.

     Filme yra šiokia tokia intriga, keletas komiškesnių scenų, bet nei psichologine gelme, nei daugelio aktorių vaidyba filmas nepasižymi. Nors būtų skirtas daugiau vaikams, bet mažai užgriebia ką iš tikrojo dabarties vaikų gyvenimo. Šiaip filmas švarus, bet gerokai blankokas ir nuobodokas, gal tik vaikams, matant mažuosius aktorius, būtų kiek įdomiau.

FROM BEYOND THE GRAVE

     Pasisekimas tokių gąsdinančių filmų, kaip “The Exorcist”, “Jaws”, “Earthquake” paskatino rinkon paleisti ir šį apie vaiduoklius ir dvasias. Tai britų gąsdinantis filmas, susuktas pagal R. Chetwynd-Hayes knygą “The Unbidden”, iš kurios scenarijų sudarė R. Clark ir R. Christodoulou. Režisierius K. Connor, pastatymas Rosenbergo ir Subotskio.

     Filmas susideda iš keturių dalių — atskirų vaidinimų, kuriuos jungia tas bendras faktas, kad pradžioje žmogus ką nors perka iš senienų krautuvės “Temptations Limited”, kaip nors apgaudamas jų savininką (P. Cushing). Už tai jie nubaudžiami vaiduoklių pasirodymu. Pirmoje istorijoje iš 400 m. senumo veidrodžio išlenda žiauri dvasia, antrojoje istorijoje vyras (I. Bannen), susiinteresavęs jauna mergina, “nusikrato” žmonos, trečiojoje — keistas mediumas (M. Leighton) padeda išguiti dvasias, po kambarį belakstant baldams, pagaliau ketvirtame gabale — jauna vedusių pora įstringa už meniškų medinių durų. . .

     Filmas, pilnas žudynių, pasibaisėtinų vaiduoklių, dvasių, žiūrovui daro slegiantį įspūdį ir stebint reikia stipriai gyventi tuo, kad čia tik vaidinimas, tik paprastas filmas, kitaip būtų per didelė nervų Įtampa. Dėl to šis filmas netinkamas nei vaikams, nei silpnesnių nervų ar širdies žmonėms. Jis nėra patrauklus, nes normalus žmogus nelaikys jo nei išsiblaškymą teikiančiu pramoginiu filmu, nei meniškai kuo ypatingiau vertingu.

     Gal jis tik bus įdomus stebėti, kaip britai filmų aktoriai vaidina, kaip techniškai įvykdomi įvairių vaiduoklių pasireiškimai. Tačiau šis dvasių pasaulio filmas nesiremia tokia tikrove, kaip filmai apie žemės drebėjimą, apie ryklio žiaunas (Jaws), ir žiūrovas iš jo išeis gal daugiau pavargęs, negu išblaškęs dienos nuovargį ar pailsėjęs.

ROOSTER COGBURN

     Daugelį šis filmas patraukia savo dviem garsenybėmis: John Wayne ir Katharine Hepburn. Savo aukštos klasės vaidyba filmuose jiedu yra įsigiję daug gerbėjų, tik jau dabartiniame jų pasirodyme yra daugiau ryški jų turima amžiaus našta. Čia John Wayne yra sumanaus, drąsaus maršalo Rooster vaidmeny, begaudantis plėšikus, bėgančius su nitroglicerino vežimu. Jis moka labai taikliai šaudyti ir sugeba rasti išeitį kebliausiose padėtyse, tik jau svaigalų butelį tai vis su savimi turi ir dažnai maukia.

     Hepburn čia protestantų misijonieriaus duktė, rimta ir pamaldi, nors nuo nukauto plėšiko, kurio lavoną ji truputį rimčiau aptvarko, pasiima kišeninį laikrodi. Plėšikai nužudė jos tėvą, ir dabar ji prisijungia prie maršalo, norėdama juos gaudyti. Filme yra nuotykių: vijimasis plėšikų, bėgimas nuo jų, net ir plaukiant pavojingas rėvas turinčia upe, panaudojant vien tik paprastą keltą. Laimi, žinoma, gerieji. Filmas klasifikuojamas kaip moraliai tinkamas suaugusiems ir jaunimui.

     Filmas neturi ypatingo psichologinio gilumo ar žymesnės meniškos vertės, bet išsiblaškymui gali neblogai pasitarnauti. Vietomis yra ir šiek tiek humoro, duodama nemažai gražių Oregono vaizdų, kur jis buvo susuktas. Atrodo, kad filmas sudarytas prisitaikant prie Wayne ir Hepburn palinkimų bei sugebėjimų, duodant jiems progos dar kiek pratęsti savo ekrano karjerą.

TALES FROM THE CRYPT

     Tai dar vienas tų baisiųjų (horror) filmų, britų gamybos, paruoštas britų aktorių: Fr. Francis, R. Richardson, P. Cushing, J. Collins, R. Greene, P. Magee, I. Hendry, N. Patrick.

     Šis filmas — tai mozaika iš penkių gabalų. Vaizduoja penkis žmones, patekusius į ano pasaulio mirusiųjų kriptą, kur juos sulaiko vienuolis, lyg koks Šv. Petras, ir atskirais vaidinimėliais atskleidžia jų praeities nusikaltimus. Juose gausu baiminančio turinio, apgavystės, sužalojimų. Duodama suprasti, kad už savus nusikaltimus jie gramzdinami i didžios kančios vietą ir baigiama klausimu į žiūrovus, ar kuris iš jų to pat nenusipelno. Filmas labiau intriguojantis už “From Beyond the Grave”, bet apskritai slegiantis, persunktas nusikaltimų veiksmų; nors gerai, kad jie neigiamai vertinami, bet tai neatperka sunkios filmo nuotaikos.

LET’S DO IT AGAIN

     Sklandžiai pastatyta komedija, kur pagrindiniai aktoriai yra du negrai: Sidney Poitier ir Billy Cosby, abu pasižymi neeiliniais talentais. Poitier nėra komediantas, bet šiame filme jis iškyla kaip režisierius. Cosby čia vaidina sumanų, suktą charakterį, sugebantį surasti išeitį iš daugelio sunkių ir sudėtingų situacijų. Poitier šiame filme yra Atlantos pienininkas, o Cosby — fabriko darbininkas. Jiedu — nariai fraternalinės Shaka Sūnų ir Dukterų ložės ir jų uždavinys laimėti pinigų senelių namams.

     Pastangos gauti lėšų rinkliava — visai nesėkmingos. Tada jiedu slapta pasiima jau surinktus 18.000 dol. ir su žmonomis išvyksta į New Orleans atostogų, su planais laimėti reikiamų pinigų sumas. Poitier vaizduoja gabų hipnotizuotoją. Jis užhipnotizuoja bokso rungtynėms besiruošiantį silpnoką sportininką, kurį čia vaidina Ossie Davls, kad jis nejaustų skausmo ir būtų labai stiprus. Deda tūkstančius dolerių lažybose. Laimi, ir jie surenka didelį laimikį iš kriminalinės gaujos. Šie suvokia, kas nutiko, nugabena vėl abudu į New Orleans, kad užhipnotizuotų tų gengsterių naudai, bet Poitier įstengia padaryti priešingai ir vėl laimėti daug pinigo.

     Nors tiedu apsukrūs charakteriai, kuriuos vaizduoja Poitier ir Cosby, yra nemažai sukti, tačiau jie varžosi su tikrais gengsterials, be to — pinigus telkia neblogam tikslui, tai publikos simpatijos yra jų pusėje, nors moraliniu atžvilgiu tai nebūtų priimtina. Bet pagaliau visi žiūrovai suvokia, kad čia tik eilinė smagi komedija, gerai pastatyta, besiremianti tvirtais aktoriais, ir pasiduoda tai smagiai nuotaikai, palankiai aniems apsukriesiems. Filmas užsitęsia 110 min., jo slinktis sklandi, perpinta gausiomis komiškomis situacijomis. Prasprunka vienas kitas kiek riebesnis posakis, bet tikros pornografijos nėra. Tai tik šiaip sau pramoginiam išsiblaškymui filmas, meniškai neblogai susuktas.

SWISS FAMILY ROBINSON

     Tai jau kiek ankstesnis pagal Johann Wyss knygą susuktas filmas. Jį sukūrė Walt Disney bendrovė, kuri pasižymi filmų švarumu, parinktais vaizdais, stipresne intriga, tai nenuostabu, kad filmas vėl tai šen, tai ten iškeliamas į ekraną.

     Filmas rišamas su Robinzono gyvenimu, nes vaizduoja šeimą, kuri, audroje sudužus laivui, išmetama į negyvenamas pakrantes. Tėvas, motina, trys sūnūs labai išradingai įsikuria kalnelyje, medžiuose, pasistatydami gana ištaigius butus, panaudodami iš laivo atsivežtus baldus ir kitus daiktus, o atsigabenti iš laivo gyvuliai padeda jiems sudaryti ištisą ūkį.

     Čia yra ir Disney pamėgti bendravimai su gyvuliais ir žvėrimis, kur ypač pasižymi mažiausias berniukas. Du paaugesnieji jau prisimena ir mergaites. Išėję ieškoti žmonių ir būdų iš tos salos ištrūkti, tiedu jaunuoliai išgelbsti piratų užpultą “berniuką”, kurio dėdę piratai pagrobia, o “berniukas” pasirodo esanti perrengta mergaitė, kad mažiau atkreiptų piratų dėmesį.

     Užsimezga pirmosios meilės jausmai. Vyksta varžybos tarp berniukų, bet visus juos sujungia bendros pastangos gintis nuo piratų pavojaus. Pasiruošimas didelis, ypač iš laivo, sužaloto, bet nenuskendusio, atsigabenus daug parako ir ginklų. Sudaroma klastinga duobė, nuo kalno riedančių sienojų stirta, iš kokoso riešutų su triukšmu sprogstančios bombos ir t.t. Tuo jie stipriai ginasi prieš užpuolusius piratus, kol juos išvaduoja, pagalbą sumobilizavęs, atrastos mergaitės dėdė.

     Filmas švarus, intriguojantis, nenuobodus, turi gražių vaizdų, sudomins ir vaikus, ir suaugusius, ryški tėvų ir vaikų meilė. Rekomenduotinas pamatyti.

     Vaidina E. Ludwig, Th. Mitchell, E. Best, Fr. Bartholomew, T. Holt, T. Kilbourn.

Juozas Prunskis