Liucija Laukaitienė menu pradėjo domėtis nuo pat jaunystės. Gimnazijoje būdama, lankė meno kursus Bostono Fine Arts muziejuje. Vėliau, jau sukūrusi šeimą ir susilaukusi dviejų sūnų, porą metų lankė kursus Rochesterio Meno muziejuje, kur specializavosi tapyboje aliejiniais dažais. Nuo 1965 m. per šešerius metus vakarais lankė Rochesterio Technologijos institutą, studijuodama dailę bei komercinį meną ir gavo baigimo diplomą.

L. Laukaitienė    Amžina ugnis

L. Laukaitienė  Porelė

     Per paskutiniuosius ketverius metus ji daug piešė ir dalyvavo įvairiose parodose, Rochestery ir apylinkėse. Praėjusiais metais Liucija buvo pakviesta su savo kūriniais kandidatuoti į Rochesterio Menininkų klubą (Rochester Art Club), kuriam priklausyti yra laikoma didele garbe. Iš 30 kandidatų priėmė tik keturis, jų tarpe ir Liuciją Laukaitienę. Tas klubas jau egzistuoja 99 metus.

     L. Laukaitienės kūrybaspalvota grafika. Norėdama savo paveikslams išgauti skirtingą nuotaiką ir techniką, dailininkė vartoja akvarelę, akriliką ir tušą. Jos darbuose pastebimas didelis kruopštumas ir išbaigimas iki smulkmenų. Tam tikslui ji vartoja ir plunksną. Vartoti daug spalvų ji vengia. Šalia juodos ir baltos spalvos dažniausiai dominuoja tik viena kuri kitokia spalva.

     Šis "Laiškų lietuviams" numeris yra iliustruotas jos darbų nuotraukomis.