Paruošė GEDIMINAS VAKARIS

GROŽIO TEATRAS

     Kaune, prie "Jaunystės” buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato, įsikūrė "Grožio teatras”, dirbantis ūkiskaitos pagrindais pagal sutartis su miesto dailininkais modeliuotojais, lengvosios pramonės įmonėmis, kirpėjomis, madų demonstruotojomis.

     "Grožio teatras” — tai šventė, kurioje matome įvairioms progoms skirtus drabužius, prie jų priderintus papuošalus ir šukuosenas, taip pat merginų, demonstruojančių madas, eleganciją ir teatriškumą. Po kiekvieno tokio "spektaklio” vyksta varžytinės, kuriose žiūrovai gali nusipirkti patikusį drabužį. (Tiesa)

VAIKŲ TRAUKINYS

     Anykščiuose, geležinkelio ruože Anykščiai - Rubikiai, pradėjo kursuoti vaikų traukinys "Nykštukas”. Per dieną — du reisai. Traukinį aptarnauja, prižiūrimi instruktorių, Vilniaus miesto vidurinių mokyklų moksleiviai — busimieji geležinkelininkai. Jų paslaugomis noriai naudojasi "Puntuko” pionierių stovyklos moksleiviai. Jie patys reguliuoja eismą, dirba kontrolieriais. (Laikas ir įvykiai)

ŠVENTOJI

     Šventoji vadinama antrąja Palanga. Čia plečiasi ir gražėja poilsio zona. Pietiniame kvartale savo poilsinę neseniai pasistatė Kauno statybinių medžiagų susivienijimas "Skalda”. Kitoje gatvės pusėje į bendrą kompleksą įsijungė Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos poilsio namai. Rengiamasi statyti dar vienus. Trūkdavo visuomeninio maitinimo įstaigų. Praeitą sezoną duris atvėrė 1oo vietų valgykla.

     Vasarą visose poilsinėse gausu žmonių. Deja, žiemą daugelis poilsio namų tušti, nes jie nešildomi, nėra kitų buitinių patogumų. (Laikas ir įvykiai)

“ŽEMĖS ŪKYJE” RAŠOMA:

     Daug kas kritikuoja statybininkus dėl prastai pastatomų gyvenamųjų namų. Labai prastai pastatyti surenkamieji ir monolitiniai namai. Žiemą juose šerkšnija sienos, pro paliktus plyšius pučia vėjas. Už šiuos namus nulupama per 50 tūkstančių rublių.

     Keičiasi ir gražėja kaimo vaizdas. Per praėjusį dešimtmetį daug kolūkiečių pasistatė erdvius namus gyvenvietėse, įsirengė juose nemaža patogumų. Tačiau dabar visiems atsirado didelis rūpestis — kuo šildyti namus? Itin susirūpinę tie, kurių namuose įrengtos skystu kuru kūrenamos krosnys. Šio kuro dabar skiriama tik pusei kūrenimo sezono. Labai stinga ir akmens anglių, o malkomis tokių namų neprišildysi.

“JAUNYSTĖ—88”

     Vilniaus dailės parodų rūmuose atidaryta Pabaltijo jaunųjų dailininkų darbų paroda "Jaunystė 88”. Parodoje pateikiama apie tris šimtus pastaraisiais metais sukurtų tapybos drobių, grafikos lakštų, skulptūrų. Parodoje dalyvauja arti šimto dailininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat svečiai iš Ukrainos, Bulgarijos, Lenkijos, Vengrijos, Rytų Vokietijos.

     Jaunųjų dailininkų trienalė Vilniuje rengiama ketvirtą kartą. Atidarant parodą, buvo paskelbti šios trienalės laureatai. Lietuvos kultūros ministerijos premija paskirta dailininkei iš Latvijos A. Zarinai. Lietuvos dailininkų sąjungos premijos atiteko M. Kadarikui iš Estijos ir Lietuvos atstovams J. Gasiūnui ir R. Bartkui. Lietuvos LKJS Centro komiteto prizas paskirtas S. Saukai. (Tiesa)

PASIPILDO SAUGYKLA

     Šiemet Respublikinė kraštotyros darbų saugykla (Trakų 2) gavo 50 naujų kraštotyros darbų. Šiuo metu saugyklos fonduose 2400 studijų. (Tiesa)

TVARKO PAMINKLUS

     Surengta respublikinė memorialinių paminklų apžiūra. Kraštotyrininkai tvarkė istorinius įvykius įamžinančias vietas, rašytojų memorialus, kultūros veikėjų kapus. Iš viso sutvarkyta 494 paminklai. (Tiesa)

ŠEŠUVIES KOLŪKYJE

     Tauragės rajono Šešuvies kolūkyje susikūrusi pirmoji respublikoje kompleksinės nuomos grandis, kuriai vadovauja Telesforas Juškys. Jis su žmona, sūnus Gintautas ir dukra Kristina su savo šeimomis nuomoja iš kolūkio žemę, pastatus, techniką ir parduoda ūkiui pieną ir mėsą. Nauja darbo organizavimo kaime forma padidino gyvulių produktyvumą. Kiekvienas iš Juškių šeimos narių praėjusiais metais ūkiui pagamino produkcijos už 20 tūkstančių rublių, tuo tarpu vienas kolūkietis — aštuoniais tūkstančiais mažiau. (Laikas ir įvykiai)