Gita Gilvydytė

     Mes, lietuvių jaunimas, gyvendami išeivijoje, esame apsupti amerikietiškos atmosferos. Visa mūsų kasdieninė aplinka nuo ryto iki vakaro alsuoja vietiniu amerikietišku gyvenimu. Šeima, namai yra tarsi maža lietuviška sala amerikietiškoje jūroje, kurios galingos bangos stengiasi tą salelę užlieti ir paskandinti. Reikia daug pastangų, kad lietuvybė neištirptų amerikietiškoje aplinkoje.

     Lietuviškosios aplinkos stiprintojai, lyg kokios užtvaros prieš amerikietiškos aplinkos pasikėsinimą, yra lietuviškos organizacijos, tautinių šokių grupės ir, žinoma, lietuviška mokykla. Šiose vietose mes sutinkame kitus lietuvius, draugus, kurie taip pat siekia to paties tikslo: kaip nors išlaikyti lietuvybę, mokantis lietuvių kalbos, dainų, tautinių šokių. Nė kiek ne mažiau svarbu yra praleisti kelias valandas lietuviškoje atmosferoje.

     Ypač verta praleisti porą savaičių lietuviškoje vasaros stovykloje. Esant toli nuo didmiesčio įtakos per ilgesnį laiką, yra lengviau pajusti tą lietuvišką dvasią ir pažvelgti į savo ir mūsų visų lietuvišką ateitį.

     Sugrįžus iš stovyklos ar kursų, atsiranda naujų jėgų ir noro tolimesnei veiklai. Tai yra labai svarbu, nes tai, ką šiandien išmokstame iš vyresniųjų, ateityje turėsime perduoti kitoms kartoms — savo atžalynui. Neturėdami gero pagrindo, negalėsime ir nesugebėsime sėkmingai atlikti savo ateities uždavinių ir įsipareigojimų. Tokį tvirtą lietuviškumo pagrindą galime šiandien įsigyti, dalyvaudami lietuviškoje veikloje, lietuviškose organizacijose. Štai kodėl yra verta toje lietuviškoje veikloje ir lietuviškose organizacijose dalyvauti.