Tur būt, apie jokį kitą meno kūrini nėra tiek rašyta ir kalbėta, kaip apie šią garsiąją Leonardo da Vinci “Monna Lisa” (La Gioconda).
MONNA LISA
 
     Žinomiausias Leonardo da Vinci tapybos kūrinys yra Madonna Lisa (La Gioconda), paprastai vadinama Monna Lisa. Tai gražios neapolietės Lisa Gherardini, ištekėjusios už florentiečio Zanobi del Giocondo, portretas, dabar esąs Louvro muziejuje.
 
     Tame pačiame Louvro muziejuje yra ir Milo Venera, graikų skulptūros pasididžiavimas. Tai moters kūniškojo grožio atvaizdavimas. Bet Monna Lisa yra dvasinio moters grožio ir sielos harmonijos šedevras. Sakoma, kad tame kambaryje, kur ią Leonardas piešė, nuolat grojo muzika ir iuokdariai msakoio linksmus anekdotus, kad Monna: Lisa veide nebūtų liūdnos melancholijos, bet švelni šypsena. Vasari sako, kad prieš šį paveikslą turi drebėti net ir žymiausi menininkai. Tai ne paveikslas, bet tartum gyva moteris. Jos šypsnį matome ir kituose vėlesniuose Leonardo bei jo mokinių kūriniuose.