Gentile da Fabriano    

Bėgimas į Egiptą

Gentile da Fabriano (1370- 1427) buvo naujos mokyklos įsteigėjas, kuriai priklausė ir Beato Angelico. Angelico yra laikomas jo mokiniu, nors savo mokytoją jis ir pragyveno. Fabriano kūryboje pastebime kompozicijos turtingumą, gyvumą spalvų ir vaizduojamų figūrų eleganciją. Savo menu jis jkvėpė ir Jacopo Bellini (1430-1470), kurs davė pradžią Venecijos mokyklai, išauginusiai G. Bellini, Giorgione, Titianą, Tintoretto ir kitus žymius menininkus. Daugiausia jis piešė paveikslus iš Kristaus gyvenimo ir madonas. Jo kūrinių galima rasti Florencijos, Venecijos, Romos meno galerijose.