Kai kurie skaitytojai rašo, kad pirmaisiais metais “L. L.” buvo įdomesni, kad dabar juose nėra ko skaityti, kad dedami straipsniai tik religinėmis temomis. Būtų naudingiau, kad tie skaitytojai parašytų, kokie straipsniai jiems pirmiau patiko, ko jie konkrečiai pageidauja. Mums atrodo, kad L. L.” linija nėra daug pasikeitusi. Nežiūrint vieno kito nepatenkinto, ateina redaksijai daug ir kitokių laiškų. Štai neseniai gauto laiško ištrauka:

      “Negaliu iškęsti nepasidžiaugęs jūsų mielais “L. L.”. Esu nustebintas ir sužavėtas. Nesitikėjau, kad jie būtų tokie puikūs, kad taip įdomiai, patraukliai ir praktiškai gvildentų rūpimus konkretaus gyvenimo klausimus. Jiems nėra pavojaus pasenti, nes liečiamos problemos yra ir liks nuolatinis palydovas nesikeičiančios žmogiškos prigimties. Dėl to, kai Dievas leis grįžti į namus, bent vieną vertingą dovaną galėsim parnešti saviesiems — tai “Laiškus Lietuviams”.    Jūsų  Pr. G.