Sovietiniai anekdotai

—    Kodėl Biblija nepriimtina komunistams?

—    Pagal Bibliją iš pradžių buvo chaosas, kuriame pagal dieviškąjį planą įvesta tvarka. O komunistinis patyrimas moko, kad iš pradžių buvo planas, o po to atėjo chaosas.

***

—    Kodėl Sovietų Sąjungoje taip pabrango gyvenimas?

—    Jis nustojo būti pirmo būtinumo dalyku.

***

—    Koks yra pats baisiausias prakeikimas Sovietų Sąjungoje?

—    Kad tu visą gyvenimą gyventum iš atlyginimo!

***

—    Kas Sovietų Sąjungoje labiausiai pastovu?

—    Laikini sunkumai.

***

—    Koks skirtumas tarp matematikos ir mokslinio komunizmo?

—    Matematikoje kažkas duota ir kažkas reikia įrodyti, o moksliniame komunizme viskas įrodyta ir nieko neduota.

***

Po Maskvos kino festivalio Bridžita Bardo per banketą Kremliuje Brežnevui sako:

—    Kodėl gi Jums neatidaryti sienų visiems norintiems?

Brežnevas grūmoja jai pirštu:

—    Nori su manim pasilikti viena, katyte?

***

Leningrado blokada: sotieji apsupo alkanus.

Lietuvos blokada: alkanieji apsupo sočiuosius.

***

Lietuvoje:

—    Jonai, rusai į kosmosą išskrido!

—    Nejaugi visi?