Kairioji veido pusė ir muzikalumas

     Jūs abejojate, ar mokyti vaiką muzikos! Užuot tikrinę jo pirštų lankstumą, pažiūrėkite, ar jūsų atžalos labiau išvystyta kairioji, ar dešinioji veido pusė. Viskonsino valstijos Madisono universiteto psichologas prof. Karlas Smitas teigia, kad visi talentingi muzikos atlikėjai, kompozitoriai, dirigentai yra “kai-riaveidžiai”.

     Kaip daugelis esame kairiarankiai arba dešiniarankiai, taip ir viena veido pusė būna dominuojanti, paslankesnė. Tik vyraujančią ranką įmanoma nustatyti nuo 2-3 metų, o vyraujančią veido pusę — jau prieš gimimą.

     Daugelis didžiųjų kompozitorių, tarp jų Bethovenas, Bramsas, Šubertas, Čaikovskis, Listas, buvo “kairiaveidžiai”, taip pat 98% operos dainininkų, teigia K. Smitas. Jis išveda, kad dominuojanti veido pusė atspindi ryšį su dominuojančiu smegenų pusrutuliu. Mat dešinysis “specializuojasi” muzikai, o kairysis — atpažinimui ir rišliai kalbai.

     Nėra ko nusiminti ir “dešiniaveidžiams”. Nors jie gal ir nekurs gražios muzikos, bet dauguma matematikų, mokslininkų yra kaip tik tokie. Taip pat dauguma žymių oratorių, tarp jų ir visi JAV prezidentai (išskyrus Dž. Bušą).

     “Kairiai” labiau įvaldo balses, o “dešiniai” priebalses. “Kairiaveidžiai” yra 12% amerikiečių.

     Norėdami nustatyti, kuri jūsų veido pusė dominuojanti, įsižiūrėkite į veidrodį: tai bus stambesnioji, raumeningesnė, su gilesne duobute, aukštesniu antakiu.

     “Dešiniaveidžiui” grojimo pamokos tikriausiai nebus malonios ir naudingos, bet jeigu jūsų 2-5 metų “kairiaveidis” vaikas labai domisi muzika, neprotinga būtų nesuteikti jam galimybių jos mokytis.

Dar kartą apie rūkymo žalą

     Jei jūs nerūkote, bet darbe sėdite kartu su rūkaliais, tai, be abejo, žinote, ką reiškia dirbti prirūkytame kambaryje, koks dūmų poveikis jūsų darbo našumui, nuotaikai ir sveikatai. London Bartholomew ligoninės medicinos mokyklos profesorius Nickas Waldas mano, kad pasyvus rūkymas gal ir nesukelia astmos, bet tikrai pablogina astmatikų sveikatą. Astmatikai gali patys įsitikinti: jei savijauta pablogėja nuo tabako dūmų ir pagerėja gryname ore, tai visiškai aišku, kaip juos veikia pasyvus rūkymas.

     Pasyvus rūkymas — priverstinis tabako dūmų įtraukimas į plaučius — jau apie 20 metų tyrinėjamas visame pasaulyje. Ankstesni rezultatai gana prietaringi. Vienų mokslininkų nuomone, žala akivaizdi, kiti tai neigė. Daugmaž vienoda išvada pateikta tik devintame dešimtmetyje, kai JAV, Didžiosios Britanijos bei Australijos tyrinėjimai nustatė, kad pasyvus rūkymas kenkia nerūkančiojo sveikatai.

     Didžiosios Britanijos sveikatos departamento ataskaitoje, pateiktoje prieš dvejus metus, yra štai tokie duomenys — vien Jungtinėje karalystėje dėl pasyvaus rūkymo nuo plaučių vėžio mirė apie 40 tūkstančių žmonių. JAV ir Kanados skaičiai dar didesni.

     Iš rūkančiojo cigaretės į atmosferą patenka apie 100 žalingų cheminių produktų. Manoma, kad 60 jų — kancerogenai. Nors ore tos dalelės ir persifiltruoja, nemaža jų patenka į nerūkančių žmonių plaučius. Laboratoriniai tyrimai parodė, kad pastarųjų šlapime rasta nemažas kiekis kotinino, kuris yra pavojingiausias nikotino produktas. Profesoriaus Waldo ir jo kolegų eksperimentai rodo ir tokius duomenis — nerūkančio sutuoktinio, gyvenančio su rūkalium, organizme kotinino yra apie 3 kartus daugiau negu to, kuris gyvena su nerūkančiu. Pastebėta dar vienas dėsningumas: nerūkantys žmonės labiausiai veikiami nikotino kaip tik ne namuose, o aplinkoje, darbe.

     Aišku, astmatikams tokioje aplinkoje yra sunkiausia, ir jų bendradarbiai turi tai suprasti bei padėti. Dar vienas akivaizdus faktas — vaikams pasyvaus rūkymo poveikis gana didelis.

     Jie dažniau serga bronchitu, vidinės ausies ligomis. Tačiau visa bėda, kad jie negali įspėti savo rūkančius tėvus apie pavojų savo sveikatai. Kai jie paaugs ir tai supras, gali būti vėlu. Tai gal visgi tėveliai turėtų pagalvoti ir nerizikuoti bent jau savo vaikų sveikata.

Amžius — ne kliūtis

     Kanadoje, St. Catharines miestelyje, vieno gyventojo duktė pasisakė ketinanti tekėti. Laimingas tėvas labai džiaugėsi. Atėjus vestuvių dienai, 106 metų tėvas apsivilko geriausiu kostiumu ir šypsodamasis nuvedė prie altoriaus savo 78 metų dukterį. Jų laukė būsimasis žentas, kuriam neseniai sukako 82 metai.

Sutuoktuvės Bengladeše

     Bengladeše gyvena daugiau kaip 105 milijonai gyventojų. Gyventojų planavimo komisija teigia, kad per pastaruosius 30 metų įvyko didelių permainų. 1961 metais trečdalį besituokiančių sudarė vaikai nuo 10 iki 14 metų, o dabar 99% gyventojų tuokiasi sulaukę 15-19 metų.

Tarakonams nepatinka agurkai

     Kansas universiteto profesorius K. Meloenas nustatė, kad agurkų žievelėje ir laurų lapeliuose yra medžiagų, kurių nepakenčia tarakonai. Eksperimentai parodė, kad tarakonai palieka namus, kuriuose pajunta šios medžiagos kvapą.

Valgomi indai

     Anglijoje išrasti indai, kurių nereikia plauti. Jie pagaminti iš valgomos medžiagos. Pavalgius šiuos indus galima sušerti gyvuliams arba jais patręšti dirvą. Jie gaminami iš ryžių arba iš kvietinių miltų.

Rožės migdo, braškės žadina

     Pasirodo, pažadinti iš miego gali ne tik garsas, bet ir kvapas. Jau išrastas kvapų žadintuvas. Jame įtaisyta kapsulė su aromatinga medžiaga. Nustatytą valandą ima veikti termoelementas, kuris sušildo kapsulę, ir kambaryje pasklinda braškių kvapas. Jis ir stimuliuoja miegą slopinantį smegenų centrą. Žadina ir apelsinų ar kavos kvapas, o rožių ir jazminų — migdo.

Šveicarų sąžiningumas

     Daugelyje kraštų sąžiningumas jau pasidarė nemadingas, bet ne taip yra Ženevoje. 1986 m. į radinių biurą buvo pristatyta 350 tūkstančių šveicarų frankų ir daugiau kaip 17 tūkstančių įvairių daiktų. Vienas žmogus atnešė 13 tūkstančių frankų radinį.

     Čia galioja tokia taisyklė: rastų pinigų ar daiktų savininkas sąžiningam radėjui turi sumokėti sumą, lygią 10% daiktų vertės. Be to, turi padengti ir administracijos išlaidas.

(Šios įvairybės yra iš “Šeimos”, 1990 m., Nr. 7-8)

■    Telšių ir Kauno seminarijose studijuoja 250 klierikų. Lietuvoje dar apie 200 parapijų neturi savo kunigo. Telšių vyskupijoje iš 210 parapijų 81 neturi kunigo.

■    Telšiuose atidaryta katalikų gimnazija. Lėšas duoda valstybės vyriausybė.

■    Kretingoje Lietuvos valdžia pasiūlė pranciškonams perimti gimnaziją. Išlaikymą ir algas mokytojams žada parūpinti valstybė.

■    “Caritas” socialiniame ir religiniame sąjūdyje Lietuvoje darbuojasi apie 8000 moterų; turi skyrius visuose didesniuose miestuose.

■    Klaipėdoje įsteigta katalikiška kolegija, ją išlaiko valstybė, bet mokytojams algos bus mokamos iš studentų mokesčio, kuris nustatytas 1000 rublių metams. įsiregistravo 300 studentų.

■    Lietuvoje radijo ir televizijos religinėms valandėlėms trūksta programų. JAV LB taryba savo sesijoje įpareigojo Religinių reikalų tarybą ištirti galimybes tokias programas paruošti ir parūpinti Lietuvai.

■    Aliaskos katalikų vyskupas Michael H. Henry, drauge su musulmonų verslininku Mohammed EI Heneidy nuvykę į Iraką, išsirūpino, kad būtų paleisti keturi amerikiečiai įkaitai.

■    Vatikano kardinolas Joseph Ralzinger, kuriam pavesta vadovauti naujo pagrindinių katalikybės tiesų rinkinio — katekizmo paruošimui, pareiškė, kad reikia jo laukti 1992 metais. Paruoštoji redakcija dar reikalinga rūpestingų peržiūrėjimų.