Kas kuo pasižymi

     Kiekviena tauta turi savo ypatumų. Kokie jie? Tai pabandė išsiaiškinti Maskvos visuomeninės nuomonės tyrimo institutas.

     — Kokios savybės labiausiai būdingos šių tautų žmonėms? — klausė Centro darbuotojai ir pasiūlė apibūdinti anglus, uzbekus, žydus, lietuvius ir rusus.

     Daugumos apklaustųjų nuomone, anglai energingi, bet drauge ir racionalūs. Jie kultūringi, orūs, mylintys laisvę ir iš dalies religingi.

     Užbekai labai religingi ir vaišingi. Jie pagarbiai elgiasi su vyresniaisiais, gana darbštūs, šiek tiek uždari.

     Žydai apibūdinami labai trumpai: veiklūs ir taikūs.

     Nepriklausomybė, išsiauklėjimas, darbštumas, religingumas ir šioks toks egoizmas — tokie, daugelio nuomone, lietuvių bruožai.

     Rusai — atviraširdžiai ir paprasti, patikimi, kantrūs, šiek tiek nepraktiški ir visada pasiryžę padėti kitam. Kaip parodė apklausa, pagal religingumą iš penkių tautų jie yra paskutinėje vietoje. Matyt, taip ir yra: daugelį gerųjų savybių tauta išlaikė, o tikėjimą prarado.

Mūsų — 5,3 milijardo

     Praėjusių metų viduryje Žemėje buvo 5,3 milijardo gyventojų. Per 1990 metus žmonių padaugėjo 92 milijonais. 2000 m. planetoje gyvens 6,3 milijardo, o dar po 25 metų — 8,5 milijardo gyventojų.

     Daugiausia gimdoma Afrikos šalyse. Pats didžiausias mirtingumas taip pat Afrikos žemyne. Čia vidutinė žmonių gyvenimo trukmė 54 metai (Šiaurės Amerikoje, Šiaurės ir Vakarų Europoje — 76 metai).

Kas buvo pirmoji AIDS auka?

     Anglų mokslininkams pagaliau paaiškėjo dvidešimt penkerių metų jaunuolio, mirusio 1959 metais, mirties priežastis. Tuo metu gydytojai negalėjo nustatyti diagnozės, tad mirusiojo vidaus organus užkonservavo.

     Jaunuolis buvo prekybos laivyno jūreivis. Paskui dvejus metus dirbo spaustuvėje. Nuo 1956 iki 1958 m. skundėsi dantenų infekcija, po to ant odos atsirado keistų šašų. 1959 m. diagnozavus plaučių uždegimą, buvo paguldytas į ligoninę. Kankino jį aukšta temperatūra, prastas apetitas. Mirties priežasties taip ir nepavyko išaiškinti. Ir štai po 30 metų paaiškėjo — žmogus mirė nuo AIDS.

Kaip vadinama motina įvairiose kalbose.

     Daugelyje kalbų “motina” prasideda raide “m”: bulgarų, serbų, chorvatų — maika, rusų —    matj, ukrainiečių — mati, rumunų — mama, lenkų ir čekų — matka, graikų — mitir, norvegų — mor, olandų — muder, švedų ir danų — meder, kiniečių — mu, ispanų ir italų —    madre, anglų — mader, portugalų — maj, prancūzų — mer, vokiečių — muter; bet yra ir išimčių: arabų —um, senoji žydų — imech, vengrų — ania, japonų — cha cha, Vakarų Afrikos pakrantės tautelėse — ga ga.

Seniausios suomių moterys

     Suomių surašymo duomenimis, seniausios šalyje — dvi moterys, kurioms po 108 metus. Keturi žmonės (vienas iš jų vyras) — 106 metų, trys moterys — 104, vienuolika (tarp jų tik vienas vyras) — 103 metų. 27 suomiai (tik 3 vyrai) — 102 metų. 30 žmonių ( 24 moterys ir 6 vyrai) — 101 metų. Taigi šimtamečių suomių yra 138: 116 moterų ir 22 vyrai. Tai dar vienas įrodymas, kad moterys ilgiau gyvena už vyrus.

(Visos šios įvairybės iš “Šeimos”, 1990 m., Nr. 11).

■ Linkuvoje buvo piktadarių nupjautas kryžius su užrašu: “Viešpatie, laimink Lietuvą”.