Prof. M. Roemeris, paklaustas, kuo skiriasi fašizmas, nacizmas ir bolševizmas, atsakydavo:

Štai tu turi keturias karves. Iš tavęs vieną atima ir atsiprašo. Tai fašizmas. Tu turi tris karves. Iš tavęs atima dvi ir neatsiprašo. Tai nacizmas. Tu turi vieną karvę. Iš tavęs ją atima ir dar apšaukia liaudies priešu. Tai bolševizmas.

* * *

—    Kaip tau, Algiuk, patinka ši tavo naujoji sesutė, kurią vakar atnešė gandras?

—    Nelabai. Verčiau reikėjo pasilikti gandrą.

* * *

Mokytoja, ruošdama vaikus pirmosios išpažinties, klausia Petriuką:

—    Ką mes turime daryti, kad Dievulis atleistų nuodėmes?

—    Turime nusidėti, — atsako Petriukas.

* * *

Kirpėjas savo klientui:

—    Jums pudros galima?

—    Ar ji įeina į skutimosi kainą?

—    Taip.

—    Tai būkite malonus, suvyniokite tą pudrą, — parnešiu savo žmonai.

* * *

Vyras ilgai sirgo, bet žmona vis jo neužjautė. Savo testamente jis liepė ant jo paminklo užrašyti: “O dabar, mieloji, ar jau tiki, kad aš rimtai sirgau?”

* * *

Sakoma, kad suvalkiečiai labai taupūs. Apie vieną iš jų pasakojama, kad sirgo jo žmona. Jis pripirko jai visokių vaistų, bet žmona vis tiek tuoj mirė. Po kiek laiko jis pradėjo ieškoti naujos žmonos, bet būtinai norėjo gauti tokią, kuri sirgtų ta pačia liga, kaip jo mirusi pirmoji žmona. Visiems tai buvo labai keista, nesuprantama, ir vienas jį paklausė:

—    Dėl ko tu nori ta liga sergančios žmonos?

Suvalkietis atsakė:

—    Juk šitiek vaistų pripirkau, tiek daug jie kainavo, nejaugi dabar juos išmesiu...