Paruošė Gediminas Vakaris

XV A. PALANGOS PAJŪRYJE JAU GYVENO LIETUVIŲ GIMINĖS

     Praeitą vasarą Palangos parke vyko archeologiniai kasinėjimai. Kraštotyrininkai kartu su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi surengė įdomesnių radinių parodą. Buvo rodomi gintaro gaminiai, žiesta ir lipdyta keramika, papuošalai, žalvario ir titnago gaminiai. Šie visi eksponatai nušviečia XII-XV a. pajūryje gyvenusių kuršių materialinę buitį bei jų santykius su kaimynais. Pirmą kartą šioje apylinkėje surastas lietuviškas ilgasis pinigas. Žemaičių kalnelyje atkastos turtingos gyvenvietės ir kapinių liekanos. Įdomūs radiniai aptikti, kasinėjant Birutės kalno priešpilį. Kalno alkavietėje surasto astronominio įrenginio liekanos liudija, kad mūsų protėviai buvo sukūrę saulės ir mėnulio stebėjimais parengtą kalendorinę sistemą. (Tiesa)

KNYGNEŠIŲ SUVAŽIAVIMAS PANEVĖŽYJE

     Rudenį iš apylinkinių rajonų į Panevėžį suvažiavo knygnešių palikuonys ir šiandieniniai knygų bičiuliai. Apie Aukštaitijos knygnešių takus pasakojo kraštotyrininkai, rodė skaidres, dainavo senas dainas. Apie knygnešius surinkta medžiaga skelbiama “Knygnešių krivūlės” puslapiuose ir Vilniaus pedagoginio instituto savaitraštyje “Šviesa”. (Tiesa)

LIMONTARAS

     Kuo mažiau alkoholio — tuo daugiau geriančių viską, kas dega. Visi šie žmonės — ligoniai. Kauno “Sanito” fabrikas seniai suko galvą, kaip jiems padėti. Kalėdų išvakarėse fabrikas pateikė naujieną — tabletes egzotišku pavadinimu “Limontaras”. Tai gintaro ir citrinos rūgšties mišinys. Gintaro tabletėse daugiau gintaro nei citrinos rūgšties (mišinio santykis 4:1). Nieko negaila sveikatos labui, nes sveikata, anot vieno poeto, brangiausias turtas po kovo 11-osios Nepriklausomybės akto.

     “Limontaras” yra audinių apykaitos reguliatorius, jis silpnina toksinį alkoholio poveikį, stimuliuoja skrandžio sulčių sekreciją ir žadina apetitą.

     Vartojamas jis girtumo pasireiškimui slopinti, esant lengvo bei vidutinio sunkumo ūmiam alkoholiniam apsinuodijimui — toksiniam poveikiui ir pointoksikaciniams sutrikimams sumažinti. Šis vaistas trumpina sergančiųjų chroniniu alkoholizmu “užgėrimo” laikotarpį.

     Aišku, šiomis dienomis nė vienam padoriam žmogui nevalia taurelės dairytis. Bet kai vėl bus galima gerti svaigalus, nepamirškite prieš 20-60 minučių sutrupinti “Limontaro” tabletę ir ištirpinę ją kambario temperatūros ketvirtadalyje stiklinės vandens, skaniai išgerti. Praeis bet koks noras svaigintis. Esant alkoholiniam-abstinenciniam sindromui, skiriama po vieną tabletę 3-4 kartus per dieną. (Lietuvos rytas).

BAŽNYČIA KELIASI IŠ GRIUVĖSIŲ

     Kai nuo Šakių važiuoji Kudirkos Naumiesčio link, tolumoje prieš akis iškyla, lyg karo paminklas, apgriautos Sintautų bažnyčios bokštai. Pokario metais bandyta bažnyčią nugriauti. Laimei, nei būrys “Stalinec” traktorių neparklupdė išdidžiųjų bokštų. Dabar bažnyčia keliasi iš griuvėsių.

     Klebonas Antanas Maskeliūnas mintimis skuba į ateitį: kaip tobuliau atstatyti skulptoriaus V. Grybo suprojektuotą bažnyčios širdį — didįjį altorių. O darbų begalės. Atstatymo ėmėsi visi geros valios žmonės. Daug padeda Sintautų kolūkis, uoliai talkininkauja parapijiečiai, žilagalviai pensininkai. Kolektyvai ir pavieniai žmonės aukoja tūkstančius rublių. (Tiesa)

BIOGRAFIJŲ ŽODYNAS

     Šį žodyną parengė Vaclovas Paulauskas, išleido žurnalo “Politika” leidybos taryba. Žodynas supažindina su beveik 200 politinių ir visuomeninių veikėjų biografijomis. Jame pateiktos trumpos visų Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatų, ministrų, departamentų prie vyriausybės generalinių direktorių, taip pat religinių bendruomenių dvasinių vadovų, daugelio politinių partijų bei visuomeninių judėjimų vadovų trumpos biografjos. Žodyne figūruojančių asmenų minimos žmonos ar vyrai ir net vaikai. (Tiesa)

LIETUVOJE GAUTA DAUG KNYGŲ

     Siųstas Lituanistikos tyrimo ir studijų centro iš Čikagos siuntinys knygų Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai laimingai pasiekė Lietuvą. Tai jau trečioji dovanotų knygų siunta Lietuvai. Bibliotekos direktorius Vladas Bulavas sakė, kad dauguma knygų išleista užsienyje. Įvairių sričių specialistus, mokančius anglų, vokiečių, italų bei kitas kalbas, turėtų sudominti mokslinė literatūra. Gautos knygos — didelė parama skaitančiai Lietuvos visuomenei.

     Šių siuntų pagalba padedama atstatyti bibliotekų fondus, kurie buvo sunaikinti kaip ideologiškai žalingi. Didesnėse bibliotekose dar buvo likusi viena kita knyga, bet ne visiems prieinamos. Kai kurių leidinių gauta net po šimtą ar du šimtu egzempliorių, jie bus išdalinti Lietuvos miestų ir rajonų bibliotekoms. (Lietuvos rytas).

PAGERBTAS PO TRISDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ

     Mažai kas žino, kad Šilutėje svetima pavarde gyveno ir mirė buvęs nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos ministras generolas leitenantas Petras Šniukšta. Trisdešimt aštuonerius metus generolo leitenanto kapą stropiai prižiūrėjo šilutiškiai Emilija Vaičiulytė, Julija ir Juozas Sabaliai. Dabar Šilutės katalikų kapinėse P. Šniukštai atidengtas paminklas, kurį pašventino kun. J. Pakalniškis. Iškilmėse dalyvavo daug Šilutės gyventojų. Prie kapo stovėjo garbės sargyba. P. Šniukštos anūkas, Vilniaus technikos universiteto docentas Alvydas Šniukšta, papasakojo apie savo senelį. (Lietuvos aidas)

NAUJA AMBULATORIJA

     Vilkijoje — nedideliame Kauno rajono mieste prie Nemuno — atidaryta nauja ambulatorija. Naujoji Vilkijos ambulatorija yra viena didžiausių ir moderniausių Lietuvoje. Per parą ji gali aptarnauti iki 150 pacientų. Ją pastatė Kauno rajono tarpūkinis statybos trestas. (Lietuvos aidas)

STATOMA NAUJA BAŽNYČIA ŠIAULIUOSE

     Jau nuo šimtmečio pradžios kalbėta apie naujos bažnyčios Šiauliuose statybą. Dar karo metais buvo parengtas jos projektas, tačiau bažnyčia iki šiol nepastatyta. Jai vieta parinkta naujame miesto rajone. Bažnyčios statymo rūpesčiai patikėti jaunam kunigui Arnoldui Balkauskui. (Lietuvos rytas)

LABDAROS VAISTINĖ

     Vilniuje, Antakalnio gatvėje, atidaryta pirmoji Lietuvoje labdaros vaistinė. Su gydytojo receptu, kuriame yra specialus įrašas “Labdara”, čia nemokamai gauna vaistus invalidai, vargšai, nepasiturintys, ilgai ir sunkiai sergantys ligoniai.

     Labdaros vaistinėje esančių medikamentų sąrašas — labai ilgas, siekia net tris tūkstančius pavadinimų. Visi vaisiai pasiekė Lietuvą labdaros keliais. Tai yra įvairių užsienio organizacijų, Raudonojo kryžiaus ir pavienių asmenų dovana. Dalis vaistų perduodama ligoninėms, kiti skirti ambulatoriniams ligoniams, irgi pateks į labdaros vaistinę.

     Per pirmąsias dvi savaites labdaros vaistinėje nemokamai gavo vaistų 412 žmonių — ne tik vilniečių, bet ir iš kitų miestų bei rajonų. Ši vaistinė — respublikinė. (Lietuvos rytas)

PROJEKTAI ŪKININKŲ SODYBOMS

     Kaskart Lietuvoje daugėja ūkininkų. Jiems reikia technikos, paskolų, statybinių medžiagų, pagaliau reikia gerų gyvenamųjų ir ūkinių pastatų projektų. Žemės ūkio statybos ir projektavimo instituto specialistai jau parengė keletą įdomių pastatų projektų, tinkančių ūkininkams.

     Kuo gi skirsis sodyba nuo kolūkinio komplekso? Senovinių tradicijų laikymusi ir kiemo principu — taip galima apibūdinti dabar rengiamus kartotinius projektus — pasiūlymus, kuriuos galima pritaikyti pagal ūkininko pageidavimą. Institutas jau turi parengęs ūkininkų sodybų projektų-pasiūlymų, kuriuos galima koreguoti priklausomai nuo ūkio dydžio ir specializacijos.

     Sodybų tipo gyvenamieji namai gali būti plečiami, blokuojami. Jie vienaukščiai, dviejų galų: pirmoji dalis — gryčia, antroji — seklyčia, svečių galas. Laužyti stogai su čiukuru atkeliavę iš senosios kaimo architektūros. Reikia tikėtis, kad būsimosios ūkininkų sodybos bus gražiausi Lietuvos kaimo kraštovaizdžio architektūriniai akcentai. (Lietuvos aidas)