TEOFILIJA ŽEMAITYTĖ

Kiek tų žingsnių — kas gal suskaityti?
Motinėle, dažnai mus lankai.
Aušros Vartai iš tolo mums švyti.
Šiluva — tai Marijos laukai.

Ir Žemaičiuose, ir Suvalkijoj
kiek stebuklų patyrėme mes:
kiek širdžių sužeistų čia išgyja —
Paguoda Tu didžiausiam skausme!

Tu neši mums tą dangiška Maistą —
Kūdikėlį ant rankų neši,
kad būtis žmogiškoji užkaistų:
įTave kad ji būt panaši.

Tau mes pavedam savo Tėvynę,
mūs jaunimą — tuos žiedus lankų:
iš klajonių lai grįžta ir mina
įšviesesnį rytojų takus.

Nuo senų laikų stebuklais pagarsėjęs Marijos, Nuolatinės Pagalbos Motinos, paveikslas Šv. Alfonso bažnyčioje Romoje.