Amerikietė turistė paprašė ją nufotografuoti prie senos graikų šventyklos griuvėsių.

—    Tik padarykite nuotrauką taip, kad nebūtų matyti mano automobilio, — paprašė ji fotografo, — nes mano vyras, pamatęs nuotrauką, pagalvos, kad aš taip sugrioviau šį pastatą...

*  *  *

Kartą kažkokiame pobūvyje susitiko du anglų rašytojai — Chestertonas ir B. Shaw. Chestertonas buvo labai storas, o Shaw aukštas, bet liesas. Chestertonas, norėdamas pajuokti Shaw, pasakė:

—    Į  tamstą pasižiūrėjęs, galėtum pamanyti, kad Anglijoje siaučia badas.

—    O į tamstą pažiūrėjęs, aš pagalvočiau, kad tamsta dėl to esi kaltas.

*  *  *

Tramvajus buvo taip perpildytas, kad Jonukas sėdėjo ant tėvelio kelių. Sekančiame sustojime įeina dar daugiau keleivių ir viena moteris sustoja greta Jonuko.

—    Tėveli, ar aš turiu atsistoti ir užleisti savo vietą tai poniai? — klausia susirūpinęs Jonukas.

*  *  *

Senutė pamatė gatvėje rūkantį nedidelį berniuką ir jį perspėjo:

—    Ar gražu geram vaikui rūkyti?

—    O ar gražu gerai moteriai gatvėje užkabinėti vyrus? — atsakė berniukas.

*  *  *

—    Žinai, man atrodo, kad negalima rasti dviejų žmonių, kurie turėtų tas pačias mintis, — sako jaunavedys savo žmonai.

—    O aš manau priešingai, — atsako žmona, — tik pasižiūrėk į mūsų vestuvines dovanas.

*  *  *

Viename bankete gydytojas sėdėjo šalia moters, kuri jį klausinėjo, norėdama gauti įvairių sveikatos patarimų. Iš kitos gydytojo pusės sėdėjo advokatas. Gydytojas jį klausia:

—    Ar aš galėčiau tai poniai pasiųsti sąskaitą už duotus patarimus?

—    Savaime suprantama, — atsako advokatas, — juk jūs, jai patardamas, vykdote savo profesinį patarnavimą.

Grįžęs iš banketo, rytojaus dieną gydytojas užėjo į savo raštinę parašyti tai moteriškei sąskaitos, bet jo akys užkliuvo už neseniai atnešto laiško. Jame buvo advokato sąskaita už vakar duotą patarimą.

*  *  *

Mokytojas supykęs bara mokinį:

—    Tavo namų darbas baisus. Aš nesuprantu, kaip vienas žmogus gali pridaryti tiek klaidų!

—    Aš ne vienas dirbau, — teisinasi mokinys, — man ir tėvelis padėjo.