CHIARA LUBICH

     "Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu" (Jn 15,4).

     Ketvirtoje evangelijoje skaitome, kad Jėzus tuos žodžius pasakė paskutinės vakarienės metu savo apaštalams, prieš pat savo kančią. Kalbėdamas apie santykius, kurie turi būti tarp jo ir jo sekėjų, Jėzus pasakė, kad jie turi būti susijungę su juo, kaip šakelės su vynmedžiu, ir kad toksai susijungimas yra esminis. O būdami tai susijungę su juo, jie galės skelbti pasauliui jo gyvenimą, jo šviesą, jo meilę.

     Jėzus gražiausiai pavaizdavo krikščioniško gyvenimo esmę. O toksai gyvenimas gali reikštis tik vienybėje su Jėzumi. Krikščionis ir yra asmuo, kuriame gyvena Jėzus.

     Kas gali padėti tokį didingą idealą vykdyti? Tiktai “pasilikimas” Jėzuje. Jėzus gyvena mumyse, jei mes pasiliekame jame. Jėzus tai ir pasakė, kad jis gyvens mumyse, jei mes stengsimės gyventi pagal jo žodžius (Jn 15,7), tai yra, jei mes vykdysime jo įsakymus (Jn 15,10). O jie visi yra susumuoti tarpusavio meilės įsakyme (Jn 15,12).

     Jei gyvensime pagal Jėzaus žodžius, vykdysime sąlygą, kad jis galėtų gyventi mumyse.

     Jei vykdome Jėzaus žodžius, esame autentiški krikščionys. Tai gali daryti paprastai ir konkrečiai visi. Iš tikrųjų nėra tokio momento, situacijos ar aplinkybės, kurioje negalėtumėm vykdyti Jėzaus žodžių. Nėra tokio asmens - bet kokio amžiaus, kultūros lygio, asmeniškos padėties, socialinio gyvenimo būsenos, darbo įsipareigojimo ar profesijos - kuris galėtų sakyti: “Šventraštis ne man. Mano galimybės ir mano aplinkybės to neleidžia”.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Stengdamiesi suprasti ir gyventi pagal Jėzaus žodžius didesniu intensyvumu kasdieninio gyvenimo įvairiose aplinkybėse. Juk ir gauname šiuos komentarus kas mėnesį tam, kad jie mums padėtų tai daryti.

     Čia jau buvo minėta prieš tai, kad visi Jėzaus žodžiai remiasi meilės įsakymu; kiekvienas momentas, kiekviena proga mums pateikia galimybę mylėti artimą.

     Tai ir yra praktiškas būdas naudoti čia mąstomus žodžius konkrečiai; tik pasiryžkime vis su didesniu dėmesiu vykdyti tarpusavio meilės įsakymą visuomet, kada tik Viešpats siųs mums artimą

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius