Sociologai rinko šeimos narių savarankiškumo statistinius duomenis. Apklausinėdami grupę vyrų, liepė klausantiems žmonų atsistoti į dešinę, o tiems kurių klauso žmonos, — į kairę.

     Visi vyrai susirinko dešinėje pusėje, o kairėje pasiliko tik vienas. Nustebę tyrinėtojai paklausė to vienintelio vyro, kodėl jis atsistojęs kairėje pusėje. Jis atsakė:

     — Taip man liepė žmona.

     —    Tamstos širdis visiškai sveika, — aiškina daktaras jaunai savo pacientei, — aš norėčiau tamstos širdį turėti.

     —    Gaila, daktare, aš esu jau ištekėjusi.

     Anglų poetas Miltonas kartą buvo paklaustas:

     — Ar nežinote, kodėl karalius gali karūnuotis, būdamas keturiolikos metų, o vesti tik sulaukęs aštuoniolikos?

     — Tai visiškai suprantama, — atsako poetas, — juk šalį valdyti žymiai lengviau negu moterį.

     Motina bara sūnų:

     —    Vaikeli, argi gražu į savo draugą mesti akmenį?

     —    Bet, mamyte, jis pirmas metė.

     —    Tai tada reikėjo mane pašaukti, o ne mesti akmenį.

     —    Bet ar tu, mamyte, būtum geriau pataikiusi?


     —    Kaip manai, Maryte, ar Stasys myli mane?

     —    Žinoma, kad myli.

     —    O iš ko tu sprendi?

     —    Mat aš pastebėjau, kad jis myli visas moteris, tai myli ir tave.

     Berniukas klausia tėvą:

     —    Tėveli, kodėl Dievas pirma sutvėrė Adomą, o paskui Ievą?

     —    Matai, vaikeli, Dievas nenorėjo, kad jam kas duotų patarimų...

     Vyras sako žmonai:

     —    Šiandien turiu susirinkimą. Galvoju, ką aš čia pasakysiu.

     Žmona atsako:

     —    Aš taip pat turiu susirinkimą. Galvoju, kaip aš čia apsirengsiu.