Juozas Almis Jūragis
 
Augant metų praėjusių eilei, 
skausmingiau vis juntu širdimi, 
kad tėvynė, namai, pirma meilė 
tik miražų vaizdai tolimi...
 
             Tik miražai, jaunystėj nušvitę, 
             miestai, žmonės, gimtoji šalis — 
             Aš buvau ten dalis jų mažytė, 
             jie gi — mano didžiausia dalis. 
 
Apie mirusį laiką dainuoju 
ir džiaugsmus, išgyventus seniai, 
apie žemę, kur prarasto rojaus 
besisklaido šalti pelenai...