Norime "Laiškuose Lietuviams" pagyvinti ir suaktualinti šeimos ir jaunimo skyrius. Jie bus aktualūs tada, kai šeimos skyriuje savo mintis reikš šeimos, o jaunimo skyriuje — jaunimas. Jau kovo mėn. numeryje rašėme, kad jaunimo klausimais ir simpoziumų suorganizavimu rūpinasi redakcijos narė Eglė Juodvalkytė. Šeimos klausimai yra pavesti redakcijos nariui Vytautui Kasniūnui.

    Čikagoje jau yra organizuojami šeimų simpoziumai. Pirmą kartą buvo sukviesta būrelis jaunų motinų, daugiausia mokytojų, ir panagrinėtas tautinio auklėjimo klausimas šeimoje, mokykloje, organizacijose. Buvo labai įdomių nuomonių ir praktiškų patarimų. Apie tai painformuosime ir skaitytojus. Iš tokių simpoziumų gali subręsti labai naudingų straipsnių.

    Norėtume, kad atsirastų savanorių suorganizuoti tokius simpoziumus, pasitarimus, diskusijas ir kitose vietovėse. Jeigu būtų kokių nors klausimų ar neaiškumų, kreipkitės į redakciją, stengsimės patarti ir padėti. Tas diskusijas galima įrašyti į juostelę ir paskui iš jos paruošti straipsnį. Tai būtų tikrai ne tik labai naudingas, bet ir įdomus darbas. Iš praktikos žinome, kad norinčių tokiose diskusijose dalyvauti visuomet atsiranda pakankamai.

    Tose diskusijose galima liesti įvairiausius aktualius klausimus: religinius, moralinius, tautinius, socialinius ir t. t. Tad labai laukiame savanorių — mūsų bendradarbių. Būtų labai gera, jeigu apie savo pasiryžimą organizuoti tokius šeimų ar jaunimo simpoziumus tuoj mums praneštumėte. Jau nuo pradžios galėtume bendradarbiauti ir vieni kitiems padėti.

REDAKCIJA

    Religija ir šiandieninis gamtos mokslas skiriasi tik tuo, kad religija Dievu savo tyrinėjimą pradeda, o gamtos mokslas juo savo tyrinėjimą baigia.

Max Planck