K. A. GIRVILAS

     Lituanistikos paskaitos Čikagos universitete prasideda nuo ateinančio rudens. Studentų registracija bus rugsėjo mėnesį. Iš pradžių bus du kursai: elementarinis, t. y., lietuvių kalbos kursas pradedantiems bei kitataučiams, ir aukštojo lygio kursas kalbotyros studentams. Tą kursą skaitys prof. dr. Petras Jonikas.

     Tuo tarpu lietuvių kalbos programą finansuoja Lietuvių Fondas. Dėstytojams ir studentams gerai šioje programoje pasireiškiant, Čikagos universitetas galės programą praplėsti ir perimti jos finansavimą. Prof. E. Stankiewicz'ius, lingvistikos departamento direktorius, pažymėjo, kad Čikagos universitetas yra turtingas, tik reikia sudaryti jam apmokėtinas aukštos kokybės mokslines vertybes.

     Lietuvių visuomenės dėmesys ir rūpestis dabar yra sutelktas į tai, kad lietuvių kalbos programa universitete eitų kuo geriausiai: kad ten įstotų gerų studentų, o visuomenė parūpintų jiems stipendijų, jeigu jų prireiktų. Vertėtų pasirūpinti ir premijomis už geriausius studijų darbus. Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolventai yra rimti kandidatai į kalbotyros studijas. Tarp jų yra ir tokių, kurie turi parašę premijuotinų darbų.

     Čikagos universitetas dabar užsidėjo pareigą paruošti kalbininkus lingvistikos mokslams, tad lietuviams yra gera proga specializuotis ir užimti atitinkamas vietas universitetuose, kai kalbotyros mokslai ima plėstis.