A. P. B a g d o n a s
 
NAKTIS SODE
 
Niekaip negaliu pamiršti 
Šito vaizdo, šios nakties.
Sodas . . . Medžiuose tyla numiršta,
Danguje bejausmė pilnatis.
 
              Ilsisi nuvargę žmonės 
              Be sapnų šiltuos namuos.
              Tik žmogaus Sūnaus dejonės 
              Ir sielos tylios raudos 
              Nepaguos nė vienas tų,
              Kur jau ilsis be sapnų.
 
Ir malda ta begalinė,
Taip karšta ir taip gili,
Prakaitas krauju patvinęs 
Plauja veidą ir akis.
 
              O kad kas tiktai galėtų 
              Jį paguost tyliu žodžiu! . .
              Slenka valandos iš lėto,
              Dega sielvartas veide,
              Virpančiam raudos skausmu . . .
              Vienuma . . . Naktis žvaigždėta . . .