Eukaliptas

Arbų šeima  Edm. Arbas

Piemenukas (spalvota grafika)

Bernardas ir Aldona Brazdžioniai

Edm. Arbas Muza (aliejus ant drobės)