Viena moteriškė aplankė kleboną ir paprašė:

—    Klebone, pasimelskite, kad Dievulis pasiimtų mano vyrą pas save. Aš su juo negaliu daugiau gyventi — nuolatiniai barniai, ginčai, nesantaikos.

Klebonas trupučiuką pagalvojo ir jai sako:

—    Gerai, aš pasimelsiu, bet pirmiausia noriu Tamstą įspėti, kad pats Dievas nuspręs, katras iš judviejų yra kaltesnis. Jeigu jis manytų, kad kaltesnė Tamsta, tai tuoj mirsi, kai tik aš pradėsiu melstis.

Moteriškė, tai išgirdusi, pasikasė galvą ir pratarė:

—    Ką jūs čia, klebone, varginsitės. . . Gal nesimelskite. . . Kaip nors susitvarkysime.

*

Du šuneliai nuėjo į diskoteką.

—    Jei aš taip tampyčiausi, — linguodamas galva, pasakė vienas kitam, — tai šeimininkas tuoj pat pastatytų mane į dubenį ir išplautų antiblusiniu šampūnu.

*

Pilietį sustabdė policininkas ir nuodugniai apžiūrėjo jo mašiną.

—    Šį laužą jau seniai nerizikuočiau vadinti automobiliu, — pasakė policininkas.

—    Puiku! — nudžiugo pilietis. — Kaip tik dėl to aš neturiu vairuotojo leidimo.

*

Užeigos lankytojas kreipiasi į padavėją:

—    Ką pirmiausia pylėte į bokalą — viskį ar vandenį?

—    Žinoma, viskį!

—    Puiku! Tai dar turiu viltį ir jį pasiekti.

*

Vyras sako savo žmonai:

—    Įsivaizduok sau, vakar kine staiga nutrūko juosta, ir salėje apie dvidešimt minučių buvo visiškai tamsu.

—    Tai bent panika kilo, ar ne?

—    Taip, kilo, kai staiga įsižiebė šviesa...

*

Restorano lankytojas:

—    Padavėjau, gal galėtumėte man pasakyti, kaip dažnai pas jus keičiamos staltieses?

—    Labai gaila, ponas, bet negaliu to pasakyti, nes čia dirbu vos antras mėnuo.

*

Į kavinę įeina tėvai su nedideliu vaiku.

—    Prašom du stikliukus konjako! — užsisako tėvas.

—    O iš kur žinai, kad mama negers? — teiraujasi nustebęs vaikas.