THOROUGHLY MODERN MILLIE.Julie Andrews čia puikiai pasirodo kaip jauna mažo miestelio auklėtinė atvykusi į 1922 m. modernų Niujorko miestą. Ji dirba kaip stenografė ir tikisi ištekėti už savo viršininko, bet įsimyli į paprastą raštininką Jimmy (James Fox), kuris ją ir laimi. Antroji filmo pusė kiek ištęsta su keliom neskoningom scenom, bet bendrai paėmus, šis spalvotas filmas gana pramogingas. Tinka visiems, gal tik ne vaikams žemiau 10 m.

THOSE FANTASTIC FLYING FOOLS. Šis senoviško stiliaus mokslinių nuotykių filmas grindžiamas Jules Vernes apysaka. Buri įves vaidina P. T. Barnum, kuris, skolininkų priverstas, palieka Ameriką ir keliauja Anglijon su savo garsiu liliputu General Tom Thumb. Pakeliui, netyčia pakliuvęs į slaptą mokslininkų susirinkimą, sužino, jog vokietis mokslininkas (Gert Frobe) išrado naują sprogstamą medžiagą. Ši žinia sukelia jame idėją pastatyti raketą į mėnulį. Jauno mokslininko išradėjo (Troy Donahue) padedamas, Barnum pradeda šią įdomią idėją vykdyti. Šis spalvotas filmas tinka visiems.

THREE BITES OF THE APPLE.Šioji romantiška komedija, pretenduojanti į modernią Adomo ir Ievos versiją, yra gana monotoniška, nors dalinai ją išgelbsti spalvoti gražūs Europos gamtovaizdžiai. Vidutinio lygio ir tinka tik suaugusiems.

THUNDER ALLEY.Beprasmis filmas apie automobilių lenktynes, priede dar mėginąs būti sensacingas. Menko lygio ir visai netinkantis jaunuoliams nei vaikams.

TIME LOST AND TIME REMEMBERED.Lyriškas anglų gamybos filmas, kuriame nelaiminga žmona (Sarah Miles) mėgina atnaujinti ryšius su žmogumi, kurį anksčiau mylėjo. Filme kontrastais įdomiai pavaizduojamas kaimo gyvenimas ir miesto dirbtinumas. Filmas labai geras suaugusiems ir subrendusiems jaunuoliams, bet netinka vaikams.

TO BE A CROOK.Prancūzų filmas apie penkis vyrus ir kurčią-nebylę mergaitę, kurie ruošiasi tapti vagimis. Filmas, nors režisuotas prityrusio Claude Lelouch, atrodo daugiau kaip mėgėjo darbas. Paraštės anglų kalba. Visai netinkantis vaikams.

TO KILL A MOCKING BIRD.Šis filmas, pagal gerai žinomą romaną, atvaizduoja gyvenimą mažame JAV pietų miestelyje depresijos 1930 metais. Ilgoka teismo scena, kurioje Atticus (Gregory Peck) gina negrą, apkaltintą baltos mergaitės užpuolimu, ir dar kelios žiaurios scenos gali išgąsdinti mažesnius vaikus. Filmas ypač puikus suaugusiems ir jaunuoliams, bet naudingas ir paaugusiems vaikams.