Algimanto Kezio, S. J., 1967 m. naujųjų fotografijų paroda tęsis nuo šių metų gruodžio 16 d. iki sekančiųjų sausio 5 d. Jaunimo Centre Čikagoje. Tai bus jo penktoji metinė paroda. Keturių metų bėgyje jis suruošė 4 televizijos programas ir 30 su viršum individualiu parodų bei dalyvavo keturiose grupinėse parodose. Išleido dvi fotografijų knygas bei tris foto portfolio. Jo fotografijų buvo visoje eilėje lietuvių ir nelietuvių laikraščių bei žurnalų.